Konteksty Kultury

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor

„Konteksty Kultury” to recenzowany kwartalnik naukowy poświęcony tekstom literackim i ich kontekstom. Ta szeroka formuła sprawia, że pismo służy jako forum dialogu różnych środowisk i nurtów literaturoznawstwa. Zwolennicy tradycyjnej filologii spotykają się w nim z rzecznikami nowych trendów w humanistyce, językoznawcy z filozofami i socjologami literatury, znawcy kultury dawnej z badaczami nowoczesności, młodzi naukowcy z doświadczonymi mistrzami. Wspólnym mianownikiem publikowanych tekstów jest ich wysoka jakość, przejrzystość argumentacji i dobra wola dialogu z odbiorcą.

Pismo powstało w 2005 roku z inicjatywy profesora Stanisława Gawlińskiego, który pozostawał jego redaktorem naczelnym do 2017 roku. Pierwotnie afiliowane było przy Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej, od kilku lat jego jedynym mecenasem pozostaje Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik redagowany jest przez literaturoznawców z Wydziału Polonistyki UJ, a radę naukową tworzą wybitni humaniści z Polski i zagranicy (Belgia, Brazylia, Holandia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania). Od roku 2017 numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny.

„Konteksty Kultury” są obecne w następujących bazach danych:
1. ERIH PLUS
2. Central and Eastern European Online Library
3. CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
4. Index Copernicus International - ICV 2016: 71.14
5. EBSCO Publishing
6. Zeitschriftendatenbank (ZDB)
7. WorldCat

ISSN 2083-7658
e-ISSN 2353-1991
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Wersja papierowa czasopisma

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 4, Gra w ludowe. Czy kultura ludowa dziś inspiruje?

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Opublikowano online: 31 grudnia 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Gra w ludowe. Czy kultura ludowa dziś inspiruje? Uwagi wstępne

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 4, s. 401–404
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.031.13250

Inspiracje…

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 4, s. 405–408
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.032.13251

Kultura ludowa – restytucja czy zawłaszczenie?

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 4, s. 409–422
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.033.13252

Spóźniona odpowiedź? Literackie kontrnarracje o wsi i Zagładzie

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 4, s. 423–440
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.034.13253

Narzędzia powrotu. Ludowe, wiejskie i chłopskie w poezji Piotra Szewca

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 4, s. 441–452
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.035.13254

Obecność Szeli. Trzy przykłady z nowej prozy

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 4, s. 453–469
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.036.13255

Recenzje

Literatura i jej sąsiedztwa

Dwie antyutopijne wizje – My Jewgienija Zamiatina i Miranda Antoniego Langego. Z dziejów idei i recepcji

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 4, s. 479–503
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.038.13257

Po co czytać Harolda Blooma i jak, czyli o kanoniczności krytyka

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 4, s. 505–517
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.039.13258

Recenzje

Przestrzeń twórczości, przestrzeń spotkania (Jean Ward, The Between-Space of Translation: Literary Sketches, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020, ss. 292)

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 4, s. 519–525
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.040.13259