Konteksty Kultury

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor

„Konteksty Kultury” to recenzowany kwartalnik naukowy poświęcony tekstom literackim i ich kontekstom. Ta szeroka formuła sprawia, że pismo służy jako forum dialogu różnych środowisk i nurtów literaturoznawstwa. Zwolennicy tradycyjnej filologii spotykają się w nim z rzecznikami nowych trendów w humanistyce, językoznawcy z filozofami i socjologami literatury, znawcy kultury dawnej z badaczami nowoczesności, młodzi naukowcy z doświadczonymi mistrzami. Wspólnym mianownikiem publikowanych tekstów jest ich wysoka jakość, przejrzystość argumentacji i dobra wola dialogu z odbiorcą.

Pismo powstało w 2005 roku z inicjatywy profesora Stanisława Gawlińskiego, który pozostawał jego redaktorem naczelnym do 2017 roku. Pierwotnie afiliowane było przy Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej, od kilku lat jego jedynym mecenasem pozostaje Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik redagowany jest przez literaturoznawców z Wydziału Polonistyki UJ, a radę naukową tworzą wybitni humaniści z Polski i zagranicy (Belgia, Brazylia, Holandia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania). Od roku 2017 numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny.

„Konteksty Kultury” są obecne w następujących bazach danych:
1. ERIH PLUS
2. Central and Eastern European Online Library
3. CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
4. Index Copernicus International - ICV 2016: 71.14
5. EBSCO Publishing
6. Zeitschriftendatenbank (ZDB)
7. WorldCat

ISSN 2083-7658
e-ISSN 2353-1991
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Wersja papierowa czasopisma

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 1, Dzienniki w przestrzeni moralnej

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Opublikowano online: 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Dzienniki w przestrzeni moralnej. Uwagi wstępne

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 1, s. 1–3
Data publikacji online: 31 marca 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.001.13531

Narracja autobiograficzna i języki dobra

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 1, s. 4–31
Data publikacji online: 31 marca 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.002.13532

Aksjologiczna nieprzejrzystość. O silnych wartościowaniach w dziennikach pisarzy

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 1, s. 32–46
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.003.13533

„Ja”, „my”, „oni” – gramatyka opowieści o sobie. Rozważania w czasie pandemii

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 1, s. 47–58
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.004.13534

Problemy z narracją. Kilka uwag po lekturze Davida Parkera

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 1, s. 59–80
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.005.13535

Znajdź to, czego się (nie)spodziewasz. Pisanie/czytanie dzienników jako poszukiwanie

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 1, s. 81–93
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.006.13536

Życie w brulionach. O Dzienniku we dwoje Jadwigi Stańczakowej

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 1, s. 94–106
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.007.13537

W stronę dobrego życia. Dokument osobisty w przestrzeni moralnej (o Dzienniku Jana Józefa Szczepańskiego)

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 1, s. 107–129
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.008.13538

Archeologia pamięci i podróż w czasie: edytor jako nawigator. Wezwanie do dyskusji

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 1, s. 130–148
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.009.13539

Poeta sam na sam z sobą – dziennik osobisty Romana Witolda Ingardena

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 1, s. 149–159
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.010.13540

Roman Witold Ingarden, Dziennik osobisty (wybór), opracowanie tekstu: Radosław Kuliniak i Mariusz Pandura

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 1, s. 160–166
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.011.13541

„Jesteśmy zdolni do prawdziwego spotkania z Drugim”. Z Marci Shore rozmawia Magdalena Brodacka-Dwojak

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 1, s. 167–173
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.012.13542

Recenzje

Półprywatny kalejdoskop Jerzego Jarzębskiego (Jerzy Jarzębski, Miasta, rzeczy, przestrzenie, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2019, ss. 451)

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 1, s. 174–181
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.013.13543

Odkryć Miłosza (raz jeszcze) Peryferie Miłosza. Nieznane konteksty, glosy, nowe rozpoznania, red. Marek Bernacki, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2020, ss. 426)

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 1, s. 182–188
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.014.13544