Konteksty Kultury

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor

„Konteksty Kultury” to recenzowany kwartalnik naukowy poświęcony tekstom literackim i ich kontekstom. Ta szeroka formuła sprawia, że pismo służy jako forum dialogu różnych środowisk i nurtów literaturoznawstwa. Zwolennicy tradycyjnej filologii spotykają się w nim z rzecznikami nowych trendów w humanistyce, językoznawcy z filozofami i socjologami literatury, znawcy kultury dawnej z badaczami nowoczesności, młodzi naukowcy z doświadczonymi mistrzami. Wspólnym mianownikiem publikowanych tekstów jest ich wysoka jakość, przejrzystość argumentacji i dobra wola dialogu z odbiorcą.

Pismo powstało w 2005 roku z inicjatywy profesora Stanisława Gawlińskiego, który pozostawał jego redaktorem naczelnym do 2017 roku. Pierwotnie afiliowane było przy Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej, od kilku lat jego jedynym mecenasem pozostaje Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik redagowany jest przez literaturoznawców z Wydziału Polonistyki UJ, a radę naukową tworzą wybitni humaniści z Polski i zagranicy (Belgia, Brazylia, Holandia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania). Od roku 2017 numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny.

„Konteksty Kultury” są obecne w następujących bazach danych:
1. ERIH PLUS
2. Central and Eastern European Online Library
3. CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
4. Index Copernicus International - ICV 2016: 71.14
5. EBSCO Publishing
6. Zeitschriftendatenbank (ZDB)
7. WorldCat

ISSN 2083-7658
e-ISSN 2353-1991
Punkty MNISW: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Wersja papierowa czasopisma

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 2

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Ligęza
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Opublikowano online: 30 czerwca 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Uwagi wstępne

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 2, s. 133-134
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.011.12445

Godzenie skończoności i eschatologii u Rilkego i T.S. Eliota

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 2, s. 135-151
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.012.12446

„Najmniej antypatyczną jest mi Austria” (Memoriał Josepha Conrada-Korzeniowskiego w sprawie polskiej z roku 1914)

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 2, s. 152-168
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.013.12447

Fenomen popularności utworów poetyckich Kazimierza Tetmajera wśród kompozytorów

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 2, s. 169-182
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.014.12448

Czerwone buty i „bosość” stóp, czyli „substytut braku” w Janie Tajemniku Bolesława Leśmiana

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 2, s. 183-198
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.015.12449

Kresowość Stanisława Vincenza

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 2, s. 199-212
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.016.12450

Mityzacja i mitologizacja. O książce Doroty Siwor Tropy mitu i rytuału

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 2, s. 213-223
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.017.12451

Spotkania za oceanem. O Józefie Wittlinie (i nie tylko) z Anną Frajlich rozmawia Maciej Wcisło

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 2, s. 224-236
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.018.12452

Recenzje

„Tytuł tej gawędy, narzucony przez wydawców” (Józef Wittlin, Mój Lwów, wyd. 4, Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy, Wrocław 2017, ss. 78)

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 2, s. 237-241
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.019.12453

O Goethem na nowo (Lucjan Puchalski, Zmyślenie i miłość. O listach Goethego do Charlotty von Stein, Universitas, Kraków 2019, ss. 312 + 9 il.)

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 2, s. 242-247
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.020.12454