Konteksty Kultury

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor

„Konteksty Kultury” to recenzowany kwartalnik naukowy poświęcony tekstom literackim i ich wielorakim uwarunkowaniom. Publikowane artykuły dotyczą zarówno dzieł literackich jako kreacji o znacznej autonomii, jak i literatury ujmowanej jako dynamiczny system podlegający zewnętrznym wpływom. Tematyka artykułów często obejmuje konteksty historyczne, filozoficzne, socjologiczne czy zagadnienia swoiste dla antropologii literatury, co sprawia, że przedmiotem analiz bywają związki literatury z tekstami pozaliterackimi. Ważną misją pisma jest ukazywanie literatury polskiej w perspektywie studiów nad literaturą światową. Współpraca z przedstawicielami polonistyk zagranicznych pozwala upowszechnić ich dorobek w Polsce. Publikacje w języku angielskim służą poszerzaniu międzynarodowego kręgu odbiorców zainteresowanych literaturą polską i jej badaniem.

Pismo powstało w 2005 roku z inicjatywy profesora Stanisława Gawlińskiego. Kwartalnik jest wydawany przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redaguje go międzynarodowe grono literaturoznawców, a radę naukową tworzą wybitni humaniści z Polski i zagranicy (Belgia, Brazylia, Holandia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania). Od roku 2017 numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny i tworzone są z intencją pobudzania literaturoznawczych dyskusji. Bardzo często tematyczne bloki są zaplanowane jako dialog z tezami wyrażonymi w artykule inicjującym. Stałe działy pisma obejmują także recenzje oraz rozmowy z pisarzami lub badaczami literatury.    

ISSN 2083-7658
e-ISSN 2353-1991
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Wersja papierowa czasopisma

Konteksty Kultury, 2023, Tom 20 zeszyt 2, Piosenka w sieci mediów, podmiotów, dyscyplin

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Opublikowano online: październik 2023

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Piosenka w sieci mediów, podmiotów, dyscyplin – uwagi wstępne

Konteksty Kultury, 2023, Tom 20 zeszyt 2, s. 75-77
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/23531991KK.23.010.18350

Melodeklamacja, czyli pogranicza piosenki

Konteksty Kultury, 2023, Tom 20 zeszyt 2, s. 78-98
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/23531991KK.23.011.18351

Kto, kogo i po co kołysze? Kołysanki rodzicielskie w kulturze polsko-żydowskiej przełomu XIX i XX wieku

Konteksty Kultury, 2023, Tom 20 zeszyt 2, s. 99-113
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/23531991KK.23.012.18352

Piosenka i rytmy nowoczesności. Nad Sekwaną i nad Wisłą

Konteksty Kultury, 2023, Tom 20 zeszyt 2, s. 114-127
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/23531991KK.23.013.18353

Programy Jacka Kaczmarskiego – genologia, charakterystyka, tendencje, media

Konteksty Kultury, 2023, Tom 20 zeszyt 2, s. 128-144
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/23531991KK.23.014.18354

Niedośpiewana polityczność. O Toaście Agnieszki Osieckiej

Konteksty Kultury, 2023, Tom 20 zeszyt 2, s. 145-158
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/23531991KK.23.015.18355

(U)śmiechy kobiet. Komizm a emancypacja w piosenkach Agnieszki Osieckiej

Konteksty Kultury, 2023, Tom 20 zeszyt 2, s. 159-173
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/23531991KK.23.016.18356

„Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza”. Piosenka literacka w filmie Bo we mnie jest seks Katarzyny Klimkiewicz

Konteksty Kultury, 2023, Tom 20 zeszyt 2, s. 174-188
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/23531991KK.23.017.18357

„Czasem poezja dopiero dzięki piosence w pełni zakwita”. Z Bronisławem Majem rozmawiają Kamil Trybek i Bartosz Piech

Konteksty Kultury, 2023, Tom 20 zeszyt 2, s. 189-203
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/23531991KK.23.018.18358

Recenzje

Czytelnik jako muzyk, lektura jako próba. O Wierszach-partyturach… Piotra Bogaleckiego

Konteksty Kultury, 2023, Tom 20 zeszyt 2, s. 204-209
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/23531991KK.23.019.18359