Konteksty Kultury

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor

„Konteksty Kultury” to recenzowany kwartalnik naukowy poświęcony tekstom literackim i ich wielorakim uwarunkowaniom. Publikowane artykuły dotyczą zarówno dzieł literackich jako kreacji o znacznej autonomii, jak i literatury ujmowanej jako dynamiczny system podlegający zewnętrznym wpływom. Tematyka artykułów często obejmuje konteksty historyczne, filozoficzne, socjologiczne czy zagadnienia swoiste dla antropologii literatury, co sprawia, że przedmiotem analiz bywają związki literatury z tekstami pozaliterackimi. Ważną misją pisma jest ukazywanie literatury polskiej w perspektywie studiów nad literaturą światową. Współpraca z przedstawicielami polonistyk zagranicznych pozwala upowszechnić ich dorobek w Polsce. Publikacje w języku angielskim służą poszerzaniu międzynarodowego kręgu odbiorców zainteresowanych literaturą polską i jej badaniem.

Pismo powstało w 2005 roku z inicjatywy profesora Stanisława Gawlińskiego. Kwartalnik jest wydawany przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redaguje go międzynarodowe grono literaturoznawców, a radę naukową tworzą wybitni humaniści z Polski i zagranicy (Belgia, Brazylia, Holandia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania). Od roku 2017 numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny i tworzone są z intencją pobudzania literaturoznawczych dyskusji. Bardzo często tematyczne bloki są zaplanowane jako dialog z tezami wyrażonymi w artykule inicjującym. Stałe działy pisma obejmują także recenzje oraz rozmowy z pisarzami lub badaczami literatury.    

ISSN 2083-7658
e-ISSN 2353-1991
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Wersja papierowa czasopisma

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 1, Różewicz. Work in Progress

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Opublikowano online: 22 czerwca 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Różewicz. Work in progress – słowo wstępne

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 1, s. 1-3
Data publikacji online: 22 czerwca 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.001.15382

Z historii krytyki genetycznej

Rękopisy? a po co? (tłum. Adam Dziadek)

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 1, s. 4-5
Data publikacji online: 22 czerwca 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.002.15383

Rękopisy? a po co? Albo „sprawa Heinego” (tłum. Adam Dziadek)

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 1, s. 6-8
Data publikacji online: 22 czerwca 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.003.15384

Pracownia Różewicza

Kreślenie. O rękopisach i warsztacie prozy Tadeusza Różewicza

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 1, s. 9-26
Data publikacji online: 22 czerwca 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.004.15385

Tadeusz Różewicz i biedny poeta Stachura. Spotkanie w pół drogi

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 1, s. 27-41
Data publikacji online: 22 czerwca 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.005.15386

Uobecnianie (się) autora w przedtekstach i tekście wiersza czego byłoby żal

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 1, s. 42-63
Data publikacji online: 22 czerwca 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.006.15387

Okładka Twarzy trzeciej. Autorska ingerencja

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 1, s. 64-82
Data publikacji online: 22 czerwca 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.007.15388

Twarz Tadeusza Różewicza – warianty tekstu/ budowanie wiersza

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 1, s. 83-96
Data publikacji online: 22 czerwca 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.008.15389

Różewicz – komparatystycznie

Austerlitz i Róża, czyli zjawy jako bohaterowie naszych czasów (projekty literatury w nożyku profesora Tadeusza Różewicza i Austerlitz W.G. Sebalda)

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 1, s. 97-112
Data publikacji online: 22 czerwca 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.009.15390

Różewicz – epistolograf

Kłopotliwe braterstwo

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 1, s. 113-123
Data publikacji online: 22 czerwca 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.010.15391