Konteksty Kultury

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor

„Konteksty Kultury” to recenzowany kwartalnik naukowy poświęcony tekstom literackim i ich wielorakim uwarunkowaniom. Publikowane artykuły dotyczą zarówno dzieł literackich jako kreacji o znacznej autonomii, jak i literatury ujmowanej jako dynamiczny system podlegający zewnętrznym wpływom. Tematyka artykułów często obejmuje konteksty historyczne, filozoficzne, socjologiczne czy zagadnienia swoiste dla antropologii literatury, co sprawia, że przedmiotem analiz bywają związki literatury z tekstami pozaliterackimi. Ważną misją pisma jest ukazywanie literatury polskiej w perspektywie studiów nad literaturą światową. Współpraca z przedstawicielami polonistyk zagranicznych pozwala upowszechnić ich dorobek w Polsce. Publikacje w języku angielskim służą poszerzaniu międzynarodowego kręgu odbiorców zainteresowanych literaturą polską i jej badaniem.

Pismo powstało w 2005 roku z inicjatywy profesora Stanisława Gawlińskiego. Kwartalnik jest wydawany przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redaguje go międzynarodowe grono literaturoznawców, a radę naukową tworzą wybitni humaniści z Polski i zagranicy (Belgia, Brazylia, Holandia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania). Od roku 2017 numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny i tworzone są z intencją pobudzania literaturoznawczych dyskusji. Bardzo często tematyczne bloki są zaplanowane jako dialog z tezami wyrażonymi w artykule inicjującym. Stałe działy pisma obejmują także recenzje oraz rozmowy z pisarzami lub badaczami literatury.    

ISSN 2083-7658
e-ISSN 2353-1991
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Wersja papierowa czasopisma

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 4, Kanon(y) i wspólnoty

Redaktor naczelny: Łukasz Tischner
Sekretarz redakcji: Dorota Siwor
Opublikowano online: 2021

Kanon(y) i wspólnoty

Sortuj według

Kanon(y) i wspólnoty – wprowadzenie 

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 4, s. 515-519
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23531991KK.21.044.15195

Od wernakularnej utopii do narodowego kanonu literackiego: metapoezja i epos w słoweńskim odrodzeniu narodowym

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 4, s. 520-536
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23531991KK.21.044.15196

Marańska instrukcja Derridy: jak żyć i przeżyć bez kanonu

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 4, s. 537–555
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23531991KK.21.046.15197

Rozprawa z polskim kanonem patriotycznym w Ale z naszymi umarłymi Jacka Dehnela

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 4, s. 556-568
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23531991KK.21.047.15198

Z literackiego kanonu filozofa: Henryk Sienkiewicz

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 4, s. 569-586
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23531991KK.21.048.15199

Janko Muzykant. Muzyka i pragnienie

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 4, s. 587-598
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23531991KK.21.049.15200

Środkowoeuropejska przestrzeń mitotwórcza. Przegląd nowych publikacji

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 4, s. 599-610
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23531991KK.21.050.15201

O kanonie literatury – i nie tylko. Z Aleksandrem Fiutem rozmawia Karina Jarzyńska

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 4, s. 611-622
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23531991KK.21.051.15202

Recenzje