Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także dział recenzji oraz kronikę wydarzeń naukowych.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

     
     Krakowskie Studia Historii Państwa i Prawa wspiera CAN-PACK S.A.​

ISSN 2084-4115
e-ISSN 2084-4131
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 1

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła
Opublikowano online: 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Między krzyżykiem a kółkiem. Niepiśmienny w aktach wydziału pojednawczego i policji prostej sądu pokoju w Zgierzu i Łodzi z lat 1844–1876

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 1, s. 1–15
DOI 10.4467/20844131KS.21.001.13268

The Antecedents of the Regulation of the Economic Competition Agreement in the First Part of the 20th Century in Hungary

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 1, s. 17–29
DOI 10.4467/20844131KS.21.002.13269

Przepisy karne ustawy o prawie autorskim z 1926 roku w pracach ustawodawczych i praktyce sądowej. Naddruk – plagiat – strona podmiotowa – sankcje karne

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 1, s. 31–57
DOI 10.4467/20844131KS.21.003.13270

Legal Theses of the Kraków Court of Appeal in 1940–1943

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 1, s. 59–82
DOI 10.4467/20844131KS.21.004.13271

Edycje źródłowe

Projekt zmiany procedury cywilnej w pracach Komitetu Cywilnego Reformy (1814–1815). Edycja źródłowa – część I (postępowanie zasadnicze)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 1, s. 83–115
DOI 10.4467/20844131KS.21.005.13272

Recenzje

Orsolya Falus. Szpitalne zakony rycerskie w czasach Arpadów na Węgrzech. Zabrze–Tarnowskie Góry: Inforteditions, 2019, seria „Szlakiem krucjat”, tom XI, stron 226

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 1, s. 117–118
DOI 10.4467/20844131KS.21.006.13273

Najstarsze rachunki przemyskie (1472–1510). Opracowanie i wydanie Anna Łosowska i Michał Schmidt. Przemyśl: Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2019, stron 252 + aneks

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 1, s. 119–120
DOI 10.4467/20844131KS.21.008.13275

Żydowski samorząd ziemski w Koronie (XVII–XVIII wiek). Źródła. Wprowadzenie i opracowanie Adam Kaźmierczyk, Przemysław Zarubin. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2019, stron 679

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 1, s. 121–122
DOI 10.4467/20844131KS.21.009.13276

Łukasz Jan Korporowicz. Prawo rzymskie w Anglii w XVIII wieku. Nauczanie, studia, nauka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019, stron 237

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 1, s. 123–125
DOI 10.4467/20844131KS.21.010.13277

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.