Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także dział recenzji oraz kronikę wydarzeń naukowych.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

     
     Krakowskie Studia Historii Państwa i Prawa wspiera CAN-PACK S.A.​

ISSN 2084-4115
e-ISSN 2084-4131
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 2

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła
Opublikowano online: czerwiec 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

The Vestal Virgins’ Socio-political Role and the Narrative of Roma Aeterna

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 2, s. 127–151
Data publikacji online: 22 czerwca 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.011.13519

Obowiązek dostarczania mieszkań na potrzeby osób wojskowych i cywilnych w latach 1919–1925 w świetle ustawodawstwa i orzecznictwa Najwyższego Trybunału Administracyjnego

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 2, s. 153–187
Data publikacji online: 22 czerwca 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.012.13520

Uprzywilejowane rozporządzenia ostatniej woli sporządzane podczas zarazy w prawie i orzecznictwie sądów byłego zaboru austriackiego w okresie międzywojennym

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 2, s. 189–203
Data publikacji online: 22 czerwca 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.013.13521

W prowincjonalnym mieście na ziemiach zachodnich. O Prokuraturze Sądu Okręgowego w Głogowie z siedzibą w Nowej Soli (1945–1950)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 2, s. 205–219
Data publikacji online: 22 czerwca 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.014.13522

Edycje źródłowe

Opinia profesora Władysława Woltera w sprawie działalności sądów niemieckich na obszarach polskich w okresie najazdu hitlerowskiego

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 2, s. 221–257
Data publikacji online: 22 czerwca 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.015.13523

Recenzje

Sabrina Lo Iacono, Ambulatoria est voluntas defuncti? Ricerche sui „patti successori” istitutivi. Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, stron IX+ 358

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 2, s. 259–262
Data publikacji online: 22 czerwca 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.016.13524

Grzegorz Blicharz, Commons – dobra wspólnie użytkowane. Prawnoporównawcze aspekty korzystania z zasobów wodnych. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Od.Nowa, 2017, stron 195

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 2, s. 263–267
Data publikacji online: 22 czerwca 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.017.13525

Recenzja monografii Piotra Alexandrowicza Kanonistyczne uzasadnienie swobody umów w zachodniej tradycji prawnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020, stron 333

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 2, s. 268–270
Data publikacji online: 22 czerwca 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.018.13526

Recenzja książki Krzysztofa Brońskiego Finanse publiczne w Galicji w okresie autonomii (1867–1914). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2019, stron 319

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 2, s. 271–275
Data publikacji online: 22 czerwca 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.019.13527

Dorota Skotarczak, Otwierać, milicja! O powieści kryminalnej w PRL. Szczecin–Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2019, 231 stron

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 2, s. 276–279
Data publikacji online: 22 czerwca 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.020.13528

O cyfryzacji badań historycznoprawnych. Kilka uwag na marginesie książki Johna B. Nanna i Morrisa L. Cohena pt. The Yale Law School Guide to Research in American Legal History. New Haven–London: Yale University Press, 2018, stron 349

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 2, s. 280–284
Data publikacji online: 22 czerwca 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.012.13529

Kronika wydarzeń naukowych

Sprawozdanie z konferencji „English Law and Colonial Connections: Histories, Parallels, and Influences”. On-line Conference

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 2, s. 285–286
Data publikacji online: 22 czerwca 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.022.13530

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.