Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także dział recenzji oraz kronikę wydarzeń naukowych.

Czasopismo uzyskało wsparcie Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych" na lata 2023-2024 (umowa nr RCN/SP/0307/2021/1).

W 2023 roku czasopismo uzyskało wsparcie od Grupy Azoty ZAK S.A. 

ISSN 2084-4115
e-ISSN 2084-4131
Punkty MEiN: 100
Właściciel czasopisma:
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16 (2023), Zeszyt 2

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski
Opublikowano online: 30 czerwca 2023

Artykuły

Ilość
Sortuj według

The Betrayal of the French Civil Code: A Tragedy in Three Acts

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16 (2023), Zeszyt 2, s. 163-180
Data publikacji online: 30 czerwca 2023
DOI 10.4467/20844131KS.23.012.17830

Jan Kanty Rzesiński – dziewiętnastowieczny krakowski romanista i historyk prawa (część II)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16 (2023), Zeszyt 2, s. 181-201
Data publikacji online: 30 czerwca 2023
DOI 10.4467/20844131KS.23.013.17831

Realizacja postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 roku w zakresie wymiaru sprawiedliwości

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16 (2023), Zeszyt 2, s. 203-235
Data publikacji online: 30 czerwca 2023
DOI 10.4467/20844131KS.23.014.17832

Problematyka ochrony prawnej artystycznych wykonań (w latach 1919–1994) w Polsce (część I)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16 (2023), Zeszyt 2, s. 237-248
Data publikacji online: 30 czerwca 2023
DOI 10.4467/20844131KS.23.015.17833

Artykuły recenzyjne

Ostrożnie z marksizmem! Uwagi na marginesie rozprawy Tomasza Banacha Katylina i tabulae novae. Problem powszechnego zadłużenia i utilitas rei publicae w mowach Cycerona. Warszawa: C.H. Beck (2022, ss. 87, ISBN 978-83-8291-242-5)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16 (2023), Zeszyt 2, s. 249-262
Data publikacji online: 30 czerwca 2023
DOI 10.4467/20844131KS.23.016.17834

Braune, Andreas, Elsbach, Sebastian and Noak, Ronny, eds. Bildung und Demokratie in der Weimarer Republik. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2022 (pp. 306, ISBN 978-3-515-13272-5)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16 (2023), Zeszyt 2, s. 263-273
Data publikacji online: 30 czerwca 2023
DOI 10.4467/20844131KS.23.017.17835

Kronika wydarzeń naukowych

Overview of the Hungarian-Polish Legal History Student Workshops

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16 (2023), Zeszyt 2, s. 275-278
Data publikacji online: 30 czerwca 2023
DOI 10.4467/20844131KS.23.018.17836

Recenzje

Oniszczuk, Aleksandra. Pod presją nowoczesności. Władze Księstwa Warszawskiego wobec Żydów. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021 (ss. 461, ISBN 978-83-235-5390-8)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 16 (2023), Zeszyt 2, s. 279-282
Data publikacji online: 30 czerwca 2023
DOI 10.4467/20844131KS.23.019.17837