Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także dział recenzji oraz kronikę wydarzeń naukowych.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Partnerem czasopisma „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” jest TAURON.  

ISSN 2084-4115
e-ISSN 2084-4131
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 1

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski
Opublikowano online: 31 marca 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Pseudo-Dionysius’ Concept of Hierarchy and the Imperial Cult in the Early Roman Empire

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 1, s. 1-15
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.001.15249

Stosunek marszałka wielkiego koronnego Franciszka Bielińskiego do dziesięcin. Przyczynek do dziejów sporu o dziesięciny na Mazowszu w latach pięćdziesiątych XVIII w.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 1, s. 17-33
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.002.15250

Artykuły recenzyjne

Wydawnictwo towarzyszące wystawie „Faszination Stadt” Kulturelle Vernetzung in Europa. Das Magdeburger Recht und seine Städte (Powiązania kulturowe w Europie. Prawo magdeburskie i jego miasta), red. Gabriele Köster, Christina Link, Heiner Lück. Dresden: Sandstein Verlag, 2018, ss. 520, ISBN 978-3-95498-452-7

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 1, s. 35-48
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.003.15251

Maciej Jan Mazurkiewicz, Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939–1945). Studium historycznoprawne. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, 2021, ss. 520

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 1, s. 49-57
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.004.15252

Edycje źródłowe

Konstytucja polityczna Republiki Portugalii z 11 kwietnia 1933 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 1, s. 59-99
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.005.15253

Nieznane protokoły posiedzeń podkomisji prawa o stosunkach z pokrewieństwa i opieki Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z 1939 roku (część I)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 1, s. 101-142
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.006.15254

Recenzje i noty recenzyjne

Dębiński, Antoni. Polityka ustawodawcza rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2020, ss. 235

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 1, s. 143-146
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.007.15255

Nagirnyy, Vitaliy. Urzędnicy Ziemi Kijowskiej od drugiej połowy XI do pierwszej połowy XIII wieku. Studium prozopograficzne. Kraków: Historia Iagellonica, 2021, 390 pp.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 1, s. 147-149
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.008.15256

Schirmer, Uwe. Landstände im thüringisch-obersächsischen Raum (1231–1498). Ein Beitrag zur Geschichte des mitteldeutschen Hoch- und Niederadels. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2021, 161 pp. (Jenaer mediävistische Vorträge, vol. 8)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 1, s. 151-154
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.009.15257

Odpowiedź na recenzję

Medice, cura te ipsum. W odpowiedzi Andrzejowi Zakrzewskiemu

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 1, s. 155-163
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.012.15278

In memoriam

Profesorowi Michałowi Pietrzakowi (1929–2021) in memoriam

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 1, s. 165-167
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.010.15258

Profesor Henryk Olszewski (1932–2021)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 1, s. 169-173
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.011.15259

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.