Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także dział recenzji oraz kronikę wydarzeń naukowych.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Partnerem czasopisma „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” jest TAURON.  

ISSN 2084-4115
e-ISSN 2084-4131
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 2

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski
Opublikowano online: 30 czerwca 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Why Legal History Matters? Opening of the Webinar

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 2, s. 175-177
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.035.16208

Continuity and Discontinuity of Czechoslovak Interwar Law. Basic Introduction of the Topic with an Example of Criminal Law

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 2, s. 179-201
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.013.15716

Actio de in rem verso. An Unwanted Continuity. The Doctrine of versio in rem in the Austrian Civil Code and Interwar Legal Discussion in Czechoslovakia

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 2, s. 203-214
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.014.15717

Introduction to the Hungarian Cartel Regulation in the Interwar Period

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 2, s. 215-226
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.015.15718

Changes in the Hungarian Insolvency Law in the Interwar Period

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 2, s. 227-244
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.016.15719

The Changes in the Right of Novelty in Hungarian Civil Procedure in the Interwar Period

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 2, s. 245-259
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.017.15720

Attempts to Codify Personal Matrimony Law in the Second Polish Republic. A Fiasco or Perhaps a Success?

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 2, s. 261-273
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.018.15721

Jury Courts in Interwar Poland

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 2, s. 275-291
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.019.15722

Liability for Non-material Damage in Hungarian Law in the 19th–20th Centuries in Comparison with Austrian and Polish Codifications

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 2, s. 293-306
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.020.15723

Slovak Share in the Unification and Codification Efforts in Interwar Czechoslovakia

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 2, s. 307-323
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.021.15724

Adoption (Successful Unification of Adoption Law in Interwar Czechoslovakia)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 2, s. 325-338
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.022.15725

Mental Disorder as a Ground for Divorce in the Czechoslovak Marriage Amendment and Comparison to Hungarian Law

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 2, s. 339-352
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.023.15726

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.