Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także dział recenzji oraz kronikę wydarzeń naukowych.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

     
     Krakowskie Studia Historii Państwa i Prawa wspiera CAN-PACK S.A.​

ISSN 2084-4115
e-ISSN 2084-4131
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 4

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła
Opublikowano online: 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Morbus est… Roman Views on Health of Animals as a Basis for the Present-Day Warranty Legislation

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 4, s. 429-442
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.033.12758

Koncepcja państwa i władcy w myśli politycznej Pawła Orozjusza

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 4, s. 443-468
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.034.12759

Wizerunek sędziego w polskich utworach literackich i piśmiennictwie politycznym XVI i XVII stulecia

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 4, s. 469-489
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.035.12760

Początki kryminologii w Polsce. Od ery prepozytywistycznej do pełnego pozytywizmu

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 4, s. 491-509
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.036.12761

Nierówne szanse wobec równego prawa. Zmagania o prawa służebne mieszkańców Galicji na przykładzie wsi Bratkówka i Odrzykoń w XIX wieku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 4, s. 511-527
Data publikacji online: 1 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.040.13010

Powoływanie ławników do sądów pokoju i Sądu Okręgowego w Łodzi w pierwszych latach Polski międzywojennej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 4, s. 529-543
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.037.12762

Kronika wydarzeń naukowych

Promocja edycji najstarszych ksiąg grodzkich krakowskich w Polskiej Akademii Umiejętności

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 4, s. 545-547
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.038.12763

In memoriam

Profesor Laurent Waelkens (1953–2020) in memoriam

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 4, s. 549-551
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.039.12764

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.