Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 3

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski
Rok wydania: 2010
Google Books: http://books.google.pl/books?id=7NcfBZwW5swC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Redaktorzy tomu: Wacław Uruszczak, Dorota Malec, Maciej Mikuła
Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Henryk Olszewski jako badacz staropolskiego parlamentaryzmu

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 17-25
Data publikacji online: 2011

Hrabia profesor. Szkic z dziejów krakowskiego konserwatyzmu

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 29-35
Data publikacji online: 12 grudnia 2011

Dzieje doktryny actio personalis moritur cum persona w angielskim common law

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 37-49
Data publikacji online: 2011

„Persony sądowi przynależące, jakie mają być”. Jurysta doskonały na podstawie wybranych dzieł dawnych polskich pisarzy-prawników

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 51-62
Data publikacji online: 2011

Korzenie doktrynalne toskańskich reform kościelnych za panowania wielkiego księcia Piotra Leopolda (1765–1790)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 63-87
Data publikacji online: 2011

Vicarius regis. Rola arcybiskupa gnieźnieńskiego pod nieobecność króla elekcyjnego

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 89-98
Data publikacji online: 2011

Wincenty Szpor (1796–1856) i jego program wykładu umiejętności politycznych. Z dziejów Katedry Umiejętności Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 99-109
Data publikacji online: 2011

Ideologiczne podstawy reform terezjańsko-józefińskich

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 111-119
Data publikacji online: 2011

Prawo rzymskie w dawnych Czechach w poglądach Arthura Ducka

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 121-129
Data publikacji online: 2011

Zakres przedmiotowy spadkobrania testamentowego w statutach litewskich

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 131-143
Data publikacji online: 2011

Wolność zrzeszania się w prawie polskim a rzymska zasada tres facere existimat collegium (tres faciunt collegium)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 145-155
Data publikacji online: 2011

Kasacja czy rewizja? Wpływ poglądów Franciszka Ksawerego Fiericha opublikowanych w 1923 roku na ostateczny kształt przepisów o postępowaniu kasacyjnym w kodeksie postępowania cywilnego z 1930 roku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 157-172
Data publikacji online: 2011

Czarownica pławiona i spalona w mieście Delhi w 1340 roku, czyli o powszechnikach kulturowych i ich roli w prawie karnym

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 173-207
Data publikacji online: 2011

Kariera uniwersytecka jako sposób awansu społecznego w dawnej Polsce

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 209-221
Data publikacji online: 2011

Rewolucja w okowach tradycji. Szkic z dziejów reform prawa małżeńskiego majątkowego w Europie w pierwszej połowie XX wieku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 223-236
Data publikacji online: 2011

Communis Opinio Doctorum comme ius commune universale? Réflections autour de l’idée de la culture juridique commune dans l’Europe médiévale et moderne

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 237-253
Data publikacji online: 2011

O zaletach umysłowości „jeża”: wokół esejów Isaiaha Berlina

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 257-270
Data publikacji online: 2011

O skuteczności rad Stanisława Herakliusza Lubomirskiego

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 271-282
Data publikacji online: 2011

Cerkiew prawosławna w reformach Piotra Wielkiego

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 283-298
Data publikacji online: 2011

Klaus Mann – przeciwnik nacjonalizmu, rzecznik antyfaszyzmu

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 299-315
Data publikacji online: 2011

Kilka uwag O wojnie

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 317-332
Data publikacji online: 2011

Podstawy zgody i dyskursu publicznego w koncepcji umowy społecznej Jana Jakuba Rousseau

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 333-349
Data publikacji online: 2011

„Uznać się w jestestwie swoim…”, ale jak tego dokonać? Dwie propozycje doby zaborów: Maurycego Mochnackiego i Stanisława Witkiewicza

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 351-356
Data publikacji online: 2011

Autonomia narodowościowa jako koncepcja rozwiązania problemu mniejszości narodowych w europejskiej (głównie polskiej) myśli politycznej XIX i XX wieku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 357-375
Data publikacji online: 2011

Chrześcijańska refleksja polityczna pierwszych wieków (wprowadzenie do badań nad aspektem eklezjologicznym)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 377-392
Data publikacji online: 2011

Polscy socjaliści o konieczności urzeczywistnienia ustroju demokratyczno- -parlamentarnego w przyszłej Polsce

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 393-402
Data publikacji online: 2011