Legal and Constitutional History at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in 2010

Maciej Mikuła

Abstrakt

Legal and Constitutional History at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in 2010

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.