Agata Gumieniak, Prawo jako integralny element ładu społecznego w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Marek Strzała

Abstrakt

Agata Gumieniak
Prawo jako integralny element ładu społecznego w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego
Lublin 2010

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.