Artykuły

Ilość
Sortuj według

Laudacja Profesora Stanisława Grodziskiego na uroczystości odnowienia jego doktoratu po pięćdziesięciu latach

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 1, s. XI-XV
Data publikacji online: 20 października 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.001.0902

Bibliografia uzupełniająca prac profesora Stanisława Grodziskiego za lata 2008–2012

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 1, s. XVII -XXIV
Data publikacji online: 20 października 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.002.0903

To Question the Existence of Authorities to Prosecute Crimes and Represent the State in the Medieval Kingdom of Hungary

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 1, s. 1-12
Data publikacji online: 20 października 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.003.0904

Beneficjenci indywidualnych zwolnień podatkowych w miastach w dobie jagiellońskiej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 1, s. 13-25
Data publikacji online: 20 października 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.004.0905

Książę Niccolò Machiavellego, czyli o podobieństwie pendulum i speculum

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 1, s. 27-40
Data publikacji online: 20 października 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.005.0906

Political and Administrative System of Waldstein´s Lands

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 1, s. 41-49
Data publikacji online: 20 października 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.006.0907

Funkcja marszałka sejmikowego w II połowie XVII w.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 1, s. 51-66
Data publikacji online: 20 października 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.007.0908

Omówienia, recenzje, rozbiory

Libertas Scribendi – Libertas Philosophandi. Some Remarks On The Method Of Research In The Field Of Legal History In Relation To A Book By Jerzy Kolarzowski "Idea praw jednostki w pismach Braci Polskich. U narodzin nowożytnej noncepcji praw czł

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 1, s. 67-83
Data publikacji online: 20 października 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.008.0909

Nieprofesjonalnie o książce "Profesjonalizacja administracji państwowej w Polsce 1919–1939. Uwarunkowania społeczne i kulturowe". Odpowiedź na artykuł recenzyjny Janusza Mierzwy

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 1, s. 85-96
Data publikacji online: 20 października 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.009.0910

Sprawozdania

Prawodawstwo sejmowe i królewskie za panowania Stefana Batorego (1576–1586). Autoreferat z obrony pracy doktorskiej, Kraków, 28 lutego 2011 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 1, s. 121-132
Data publikacji online: 20 października 2012

Inne

Kronika naukowa za rok 2011

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 1, s. 97-119
Data publikacji online: 20 października 2012