Kronika naukowa za rok 2011

Krzysztof Fokt

Abstrakt

Chronicle of scholarly events (2011)

  • Krzysztof Fokt (Jagiellonian University, Kraków),Legal and constitutional history on theFaculty of Law and Administration of The Jagiellonian University in 2011
  • Krzysztof Fokt (Uniwersytet Jagielloński, Kraków),170. posiedzenie naukowe krakowskiegooddziału Polskiego Towarzystwa Heraldycznego z referatem W. Bukowskiegoi M. Zdanka pt. „Edycje średniowiecznych krakowskich ksiąg sądowych”
  • Jan Šejdl (Charles University in Prague),Legal history in the Czech Republic – reporton Activities and Events in 2011
  • Maria Filipiak (University of Göttingen),Legal and constitutional history in Germany in 2011
  • Norbert Varga (University of Szeged),Hungarian scholarly events in the field of legal history in 2011
  • Roman Shandra (Ivan Franko National University, Lviv),Brief review of scientific eventsin legal history in Ukraine in 2011 .

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.