Laudacja Profesora Stanisława Grodziskiego na uroczystości odnowienia jego doktoratu po pięćdziesięciu latach

Wacław Uruszczak

Abstrakt

Laudation of the ceremony renewal of Professor Stanislaw Grodziski’s doctorate after fifty years (Jagiellonian University in Krakow, Hall College Maius, April 11, 2011)

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.