Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 6, Zeszyt 1

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła
Rok wydania: 2013
Redaktorzy tomu: Wacław Uruszczak, Dorota Malec, Maciej Mikuła

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów w katedrach historycznoprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych.

Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Górnołużyccy villici w pierwszej połowie XIII wieku: włodarze, sołtysi czy wójtowie?

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 1, s. 1-29
Data publikacji online: 20 czerwca 2013
DOI 10.4467/20844131KS.13.001.1156

Folk tradition as reflected in the Court decisions of the Hungarian Courts, 19th through 20th centuries. The study on legal ethnography

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 1, s. 31-35
Data publikacji online: 20 czerwca 2013
DOI 10.4467/20844131KS.13.002.1157

The Austrian matrimonial property law as applied in the practice of Cracow notary public offices (1918–1939)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 1, s. 37-44
Data publikacji online: 20 czerwca 2013
DOI 10.4467/20844131KS.13.003.1158

Règles du droit pénal polonais dans la période de l’entre-deux-guerres

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 1, s. 45-50
Data publikacji online: 20 czerwca 2013
DOI 10.4467/20844131KS.13.004.1159

The parties on the political scene of Poland of the interwar period, 1918–1939

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 1, s. 51-62
Data publikacji online: 20 czerwca 2013
DOI 10.4467/20844131KS.13.005.1160

Artykuły recenzyjne

Uwagi nad książką: Marek Krzymkowski, Rada Stanu Księstwa Warszawskiego, wyd. Ars boni et aequi, Poznań 2011, s. 299

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 1, s. 63-69
Data publikacji online: 20 czerwca 2013
DOI 10.4467/20844131KS.13.006.1161

Kronika

A chronicle of research in legal and constitutional history at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in 2012

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 1, s. 71-75
Data publikacji online: 20 czerwca 2013

Sprawozdania

IX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego „Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 17–20 maja 2012 roku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 1, s. 77-82
Data publikacji online: 20 czerwca 2013

Jubileusze

Jubileusz Profesora Jerzego Malca

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 1, s. 83-84
Data publikacji online: 20 czerwca 2013

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.