Jubileusz Profesora Jerzego Malca

Paweł Cichoń

Abstrakt

Jubilee of Professor Jerzy Malec

On 5th December 2012, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University witnessed the 40-year anniversary of scholarly work of prof. dr hab. Jerzy Malec, an outstanding Cracovian legal historian, Rector of the A.F.M. Krakow University, and a long-standing associate of the Faculty of Law and Administration at the Jagiellonian University. The laudation was held by prof. dr hab. Wojciech Witkowski from Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Prof. dr hab. Jerzy Malec was given an anniversary book entitled Regnare – Gubernare – Administrare (edited by Stanisław Grodziski and Andrzej Dziadzio from the Jagiellonian University).

Słowa kluczowe: legal history, history of administration, Jerzy Malec, anniversary, anniversary book

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.