Folk tradition as reflected in the Court decisions of the Hungarian Courts, 19th through 20th centuries. The study on legal ethnography

Janka Teodora Nagy

Abstrakt

Among the numerous interesting and remarkable topics of applied law related to the period between the two World Wars, this study focuses on a very special aspect of judicial practice of that time. It attempts to trace archaic standards, legal folk traditions, as refl ected by court decisions or brought up by the parties during the litigation process. Based on this approach, studies and case-studies published in a Hungarian ethnographical journal, Ethnographia, were re-evaluated in order to exploit a rich historical source and extract interesting legal historical information that had not been directly expressed before.

Słowa kluczowe: legal history, legal cultural history, customary law, legal folk custom, legal tradition, ethnography of law, folk law, legal anthropology, Ethnographia, forensic ethnography, beliefs, superstition, witchcraft, fraud, murder
References

Printed sources

“Ethnographia” 1899, vol. 10.

“Ethnographia” 1903, vol. 14.

“Ethnographia” 1904, vol. 15.

“Ethnographia” 1905, vol. 16.

“Ethnographia” 1906, vol. 17.

“Ehtnographia” 1906, vol. 20.

Pápainé ballada [The Song of Pápainé], “Ethnographia” 1918, vol. 29.

Monographs

Folk Law I–II. Essays in the Theory and Practice of Lex Non Scripta, eds. A. Dundes, A. Renteln-Dundes,, New York–London 1994.

Kőhegyi M., Nagy J.T., Bónis György és társai jogi népszokásgyűjtése Tápén. (Forrásközlés) [György Bónis and his Colleagues' Research on Folk Law in Tápé (source publication)], vol. I–III [in:] Studia Ethnographicae 1-2, 4, ed. I. Bárkányi, Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Szeged, 1995, 1998, 2003.

Makoldy S., A nőrablás és a rablóházasság szimbolikus maradványai hazánkban [Symbolic Remnants of Wife Robbery and Robbery Marriage in Hungary], “Ethnographia” 1921, vol. 32.

Munkácsi B., Adalékok a magyar halotti szokások pogány hagyományaihoz [About the Pagan Customs of Hungarian Traditions Concerning the Dead], “Ethnographia” 1900, vol. 11.

Nagy J.T., A jogi néprajz a hazai kutatások tükrében [Legal Ethnography from a Domestic Perspective] [in:] Jogi néprajz-jogi kultúrtörténet [Legal ethnography-Legal Cultural History], eds. B. Mezey, J.T. Nagy, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2009.

Nagy J.T., European Perspectives of Studying Hungarian Ethno-Judicial ife [in:] Institutions of Legal History with special regard to Legal Culture and History, eds. G. Béli, D.Duchonová, A. Fundarková, I. Kajtár, Z. Peres, PTE Állam- és Jogtudományi Kar-Institute of Slovak Academy of Sciences, Pécs–Bratislava 2011.

Osztern S.P., Legálisan vád alá helyezett állatok [Legally Tried Animals], “Ethnographia” 1908, vol. 19.

Széli F., Törvénykezési adatok alföldi babonákról [Regulation Data on Superstitions in the Great Hungarian Plains], “Ethnographia” 1892, vol. III.

Tárkány Szücs E., Results and Task of Legal Ethnology in Europe, „Ethnologica Europaea” 1967.

Tárkány Szücs E., Magyar jogi népszokások [Hungarian Legal Folk Customs], Budapest 1981.

Wlislocki H., Czigány tolvajlási babonák [Gypsy Theft Superstitions], “Ethnographia” 1891, vol. 2.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.