Historia rozwoju Republiki Rzymskiej według Polibiusza

Anna Ceglarska

Abstrakt

History of the rise of the Roman Republic as described by Polybius

The aim of this article is to refer Polybius’s political theory, included in Book VI of The Histories, to the history of the rise of the Roman Republic. This theme must have been particularly significant for Polybius. For him, Rome was the most perfect example of a mixed government system, and the aim of describing its history was to show the development of this perfect system. The article presents the mutual relation of theory and history, starting with the period of kingship, up to the emergence of the democratic element, i.e. the moment when Rome acquired the mixed system of government. Both the political and social contexts of the changes are outlined. The analysis suggests that Polybius related his political theory to the history of the state he admired, thus providing the theory with actual foundations. Reconstructing his analysis makes it possible to see the history of Rome in a different light, and to ponder the system itself and its decline, even though the main objective of both Polybius and this article is to present its development.

Słowa kluczowe: Polibiusz, Republika Rzymska, cykl ustrojów, anakyklosis, system mieszany
References

Źródła wydane

Polibiusz, Dzieje, t. I, przekł., opracowanie i wstęp S. Hammer, Wrocław 1957, t. II tłum. S. Hammer, M. Brożek, przypisy J. Wolski, Wrocław 2005.

Tytus Liwiusz, Dzieje od założenia miasta Rzymu, tłum. W. Strzelecki, Wrocław 2005.

Opracowania:

Brink C.O., Walbank F.W., The Construction of the Sixth Book of Polybius, „The Classical Quarterly” 1954, vol. 4, nr 3/4.

Fritz K. v., The Theory of the Mixed Constitution in Antiquity. A Critical Analysis of Polybius’ Political Ideas, New York 1954.

Izdebski H., Historia myśli politycznej i prawnej, Warszawa 2007.

Jurewicz O., Winniczuk L., Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, Warszawa 1970.

Krawczuk A., Kronika Rzymu i Cesarstwa Rzymskiego, Warszawa 1997.

Kubiak Z., Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 2003.

Kumaniecki K., Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1955.

Kumaniecki K., Cyceron i jego współcześni, Warszawa 1989.

Trompf G.W., The Idea of Historical Recurrence In Western Thought. From Antiquity to the Reformation, Berkeley–Los Angeles–London 1979.

Walbank F.W., A Historical Commentary on Polybius,vol. I,Commentary on Books I–VI, Oxford 1957.

Walbank F.W., Polybius, Rome and the Hellenistic World. Essays and Reflections, Cambridge 2002.

Wolski J., Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 1971.

Wołodkiewicz W., Zabłocka M., Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 1995.

Zieliński T., Rzeczpospolita Rzymska, Katowice 1989

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.