Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 6, Zeszyt 2

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła
Rok wydania: 2013
Redaktorzy tomu: Wacław Uruszczak, Dorota Malec, Maciej Mikuła

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także dział recenzji oraz kronikę wydarzeń naukowych.

Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Historia rozwoju Republiki Rzymskiej według Polibiusza

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 2, s. 85–93
Data publikacji online: 19 grudnia 2013
DOI 10.4467/20844131KS.13.007.1462

Polityka ustrojowa Edwarda I w Szkocji w latach wojen o niepodległość (1296–1328)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 2, s. 95–108
Data publikacji online: 19 grudnia 2013
DOI 10.4467/20844131KS.13.008.1463

Przepisy prawa miejskiego a wybory władz w Knyszynie (XVI – pocz. XVIII w.)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 2, s. 109–131
Data publikacji online: 19 grudnia 2013
DOI 10.4467/20844131KS.13.009.1464

Akcje polskich spółek akcyjnych w XVIII wieku – analiza historycznoprawna, część II

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 2, s. 133–147
Data publikacji online: 19 grudnia 2013
DOI 10.4467/20844131KS.13.010.1465

Gabinety Królestwa Polskiego 1917–1918. Skład, funkcjonowanie i działalność

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 2, s. 149–178
Data publikacji online: 19 grudnia 2013
DOI 10.4467/20844131KS.13.011.1466

Recenzje

Kronika

Kronika naukowa za rok 2012

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 2, s. 183-191
Data publikacji online: 19 grudnia 2013

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.