Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 6, Zeszyt 3

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski
Rok wydania: 2014
Redakcja zeszytu : Wacław Uruszczak, Dorota Malec, Maciej Mikuła

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także dział recenzji oraz kronikę wydarzeń naukowych.

Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Iurisconsultus et Auditores. Dialektyczna formuła poznania i rozwoju prawa w Rzymie republikańskim

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 3, s. 193–227
Data publikacji online: 28 marca 2014
DOI 10.4467/20844131KS.13.012.1606

O reformie prawa miejskiego w XVI wieku. Ciężkowicka uchwała o prawie prywatnym i administracji

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 3, s. 229–245
Data publikacji online: 28 marca 2014
DOI 10.4467/20844131KS.13.013.1607

Ustawy okołokonstytucyjne Sejmu Wielkiego z 1791 i 1792 roku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 3, s. 247–258
Data publikacji online: 28 marca 2014
DOI 10.4467/20844131KS.13.014.1608

Zasady dziedziczenia nieruchomości według Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch w XIX wieku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 3, s. 259–266
Data publikacji online: 28 marca 2014
DOI 10.4467/20844131KS.13.015.1609

Kodeks cywilny austriacki (ABGB) a wykonanie zobowiązań pieniężnych w II Rzeczypospolitej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 3, s. 267–276
Data publikacji online: 28 marca 2014
DOI 10.4467/20844131KS.13.016.1610

Die Prager Diskussion über den Machiavellismus als Kritik der Politik der UdSSR

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 3, s. 277–284
Data publikacji online: 28 marca 2014
DOI 10.4467/20844131KS.13.017.1611

Artykuły recenzyjne

Artykuł recenzyjny książki Jana Sowy Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Universitas, Kraków 2012

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 3, s. 285–301
Data publikacji online: 28 marca 2014
DOI 10.4467/20844131KS.13.018.1612

Recenzje

Uwagi na marginesie książki: Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych, pod red. Pawła Sobczyka i Krzysztofa Warchałowskiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013, 478 s.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 3, s. 303–308
Data publikacji online: 28 marca 2014

Adam Moniuszko, Mazowieckie sądy ziemskie (1588–1648). Organizacja – funkcjonowanie – postępowanie, Campidoglio, Warszawa 2013, 364 s. Krótkie omówienie nowej monografii

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 3, s. 309–312
Data publikacji online: 28 marca 2014

Anna Grześkowiak-Krwawicz, Czy rewolucja może być legalna? 3 maja 1791 w oczach  współczesnych, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2012, 226 s.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 3, s. 313–315
Data publikacji online: 28 marca 2014

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.