Obsada funkcji prepozyta i radców Kolegium Prawniczego Uniwersytetu Krakowskiego w latach  1628–1657 (według rachunków Kolegium z lat 1628–1694)

Krzysztof Fokt

Abstrakt

Provosts and Councilors of the Law College in the Krakow University in the Years 1628–1657 (According to College Records from the Years 1628–1694)

The article comprises a brief description of the functions of provost and councilor at the Law College of the Krakow University; it describes their competence scope, responsibilities and constitutional empowerment within the structure of the University and the Collegeand gives a list of the persons who had performed these functions in the individual semesters in the years 1628–1657. The fundamental source which had been consulted in the process of compiling this data was an account register of the Law College from the years 1628–1694 (Jagiellonian University Archives, manuscript no 49).

Słowa kluczowe: Uniwersytet Krakowski, Kolegium Prawnicze, ustrój, profesorowie, funkcje
References

Opracowania:

W. Baczkowska, Krupecki Andrzej Grzegorz [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 15.

W. Baczkowska, Miciński Wojciech Antoni [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 20.

W. Baczkowska, Piskorski Sebastian Jan [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 26.

M. Bartel, Dzieje Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego przed reformą Kołłątajowską (Próba zarysu), „Krakowskie Studia Prawnicze” 1970, r. 3.

M. Bersohn, Studenci Polacy na Uniwersytecie Bolońskim w XVI i XVII wieku, cz. II, Kraków 1894.

P. Burzyński, Nauka prawa w Uniwersytecie Krakowskim w ciągu czasu od r. 1364 do r. 1795, „Czasopismo Poświęcone Prawu i Umiejętnościom Politycznym” 1864, r. 2, z. 5.

L. Hajdukiewicz, Górski Jakub [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 8.

L. Hajdukiewicz, Grabianowski Andrzej [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 8.

I. Malinowska, Mikołaj Zalaszowski. Polski prawnik XVII stulecia na tle ówczesnej nauki prawa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozprawy i Studia” 1960, t. 21.

E. Rostworowski, Czasy saskie (1702–1764) [w:] Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1363–1764, t. I, red. K. Lepszy, Kraków 1964.

B. Szady, Prałatury i kanonie kolegiaty Wszystkich Świętych w Krakowie w II połowie XVIII wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2006 (wyd. 2007), r. 86.

Źródła archiwalne:

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, rpsy nr 49-51: Rationes Collegÿ Juridici ab A[nn]o 1629 ad 1694.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.