Wielokrotni rozwodnicy na wokandzie Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1918–1945

Zdzisław Zarzycki

Abstrakt

Multiple Divorcees Appearing in the District Court in Krakow in the Years 1918-1945

Among those who claimed a divorce the years 1918–1945 in the District Court in Krakow, were mainly those for whom it was the first marriage that they wished to dissolve. The number of other cases, that is spouses for whom it was the second or else a successive marriage, amounted to around 13%. Generally, we can talk of five (or maybe six) cases of divorce proceedings between spouses whose previous marriages ceased to exist in the effect of a divorce. Taking into consideration the sex of the spouses claiming for divorce, one should observe that in three cases it was women whose previous marriages had ceased in the effect of a divorce, who were now asking for divorce (Cg I 687/21, I Cg 259/30 and I C 301/43), in two cases it was men (I C 1163/35, I C 114/40) and in one case, both spouses had already been divorced before (I C 442/39). It turns out that five out of six cases had ended in a divorce judgment (I Cg 259/30, I C 1163/35, I C 442/39, I C 301/43 and I C 114/40), and one case ended in a withdrawal of the petition for divorce and a discontinuance of legal proceedings (Cg I 687/21).

Słowa kluczowe: ABGB (Austriacki Kodeks Cywilny), osobowe prawo małżeńskie, rozwód, rozwód w prawie austriackim, rozwód w Polsce w latach 1918–1945
References

Źródła wydane

Drugi powszechny spis ludności z dn. 9 XII 1931 r. Miasto Kraków, Warszawa 1937.

Rocznik statystyczny miast Polski. 1928, r. I, Warszawa 1928.

Opracowania

Gwiazdomorski J., Osobowe prawo małżeńskie obowiązujące w b. dzielnicy austriackiej, Poznań 1932.

Kuciarska-Ciesielska M., Marciniak G., Paradysz J., Rozpad małżeństw w Polsce – przyczyny i skutki, Warszawa 1993.

Litauer J.J., Komentarz do Procedury Cywilnej. Suplement, Warszawa 1935.

Poznański J., Wina stron a rozwiązanie małżeństwa, „Głos Sądownictwa” 1935, r. 7, nr 5.

Sójka-Zielińska K., Wielkie kodyfikacje cywilne XIX wieku, Warszawa 1973.

Till E., Prawo prywatne austriackie, t. 5: Wykład prawa familijnego, Lwów 1902.

Wróblewski S., Powszechny Austriacki Kodeks Cywilny z uzupełniającemi ustawami i rozporządzeniami objaśniony orzeczeniami Sądu Najwyższego,cz. I:§§ 1–937, Kraków 1914.

Zarzycki Z., Nienawiść religijna i rasowa jako przyczyna procesów małżeńskich w świetle akt Sądu Okręgowego w Krakowie w okresie II wojny światowej [w:] Cuius regio, eius religio?, cz. II, red. G. Górski, L. Ćwikła , M. Lipska, Lublin 2008.

Zarzycki Z., Rozwód w świetle akt Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1918–1945. Studium historyczno-prawne, Kraków 2010.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.