Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 7, Zeszyt 4

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski
Rok wydania: 2014
Redaktorzy zeszytu: prof. dr hab. Wacław Uruszczak, prof. dr hab. Dorota Malec, dr Maciej Mikuła
Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła
Słowa kluczowe: edycja źródeł prawnych, Ukraina, projekty wydawnicze, badania historyczno-prawne, historia prawa, prawo węgierskie, źródło prawa, źródło historyczno-prawne, metodologia edycji, czasopismo węgierskie, publikacja historycznoprawna, pojedynek, arbitraż, sąd honorowy, sąd obywatelski, sąd polubowny, alternatywne metody rozwiązywania sporów, literatura polska, pozytywizm, Młoda Polska, satyra, Kornel Makuszyński, Bolesław Prus, Edward Lubowski, Ferdynand Chotomski, Stefan Żeroms, Kazimierz Maria Krzyżanowski, Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Prawa Uniwersytetu Stefana Batorego, Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej, prawo administracyjne, nauka administracji, lichwa wojenna, lichwa, spekulacja, towary deficytowe, wyzysk, prawo lenne, Niemcy, Włochy, XII wiek, XIII wiek, proces kryminalny, prawo miejskie, okres nowożytny, wyrok, dowody, tortury, apelacja, historia prawa w Niemczech, LOEWE, Leges Alamannorum, prawo kanoniczne, Alemanowie, „obcy w prawie” , badania naukowe, historia państwa i prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński, wydarzenia naukowe, słowacka historia prawa, sprawozdanie, prawo cywilne, prawo karne, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, kijowska szkoła prawa karnego, sąd opiekuńczy, służba celna, X Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego, polityka wyznaniowa, prawo wyznaniowe w Polsce po 1989 r., historia prawa polskiego, uniwersytet, Uniwersytet Wrocławski, kultura prawna, patriotyzm, nauczanie prawa, nauczanie historii

Artykuły

Ilość
Sortuj według

The Editing of Legal History Sources Referring to the Medieval and Early Modern Ukraine (1991-2012)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 4, s. 551–560
Data publikacji online: 12 maja 2015
DOI 10.4467/20844131KS.14.040.3542

A Brief History of the Hungarian Legal History Science with a Special Attention to the Publication Possibilities

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 4, s. 561–572
Data publikacji online: 12 maja 2015
DOI 10.4467/20844131KS.14.041.3543

Literackie wyobrażenia pojedynków oraz sądów honorowych, obywatelskich i polubownych na ziemiach polskich w XIX i na początku XX w.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 4, s. 573–592
Data publikacji online: 12 maja 2015
DOI 10.4467/20844131KS.14.042.3544

Kazimierz Maria Krzyżanowski (13 II 1893–15 VI 1927)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 4, s. 593–628
Data publikacji online: 12 maja 2015
DOI 10.4467/20844131KS.14.043.3545

Przeciwdziałanie lichwie wojennej w pierwszych latach II Rzeczypospolitej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 4, s. 629–645
Data publikacji online: 12 maja 2015
DOI 10.4467/20844131KS.14.044.3546

Problemy Środowiska Historyków Państwa i Prawa w Polsce

Likwidacja przedmiotu historia państwa i prawa Polski na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 4, s. 683–692
Data publikacji online: 12 maja 2015

Recenzje

Kronika naukowa za rok 2013

Chronicle of Research in Legal and Constitutional History in Germany in 2013 (a Few Aspects)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 4, s. 659–661
Data publikacji online: 12 maja 2015

The Chronicle of Research and Scholarly Events in Legal and Constitutional History at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in 2013

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 4, s. 663–668
Data publikacji online: 12 maja 2015

Annual Report on Slovak Legal History 2013

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 4, s. 669–673
Data publikacji online: 12 maja 2015

A Brief Review of Scientific Events in Legal History in Ukraine in 2013

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 4, s. 675–678
Data publikacji online: 12 maja 2015

X Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego, „Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczpospolitej”, Myczków–Polańczyk, 23–25 kwietnia 2013 roku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 4, s. 679–681
Data publikacji online: 12 maja 2015

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.