A Brief Review of Scientific Events in Legal History in Ukraine in 2013

Roman Shandra

Abstrakt
Słowa kluczowe: Ukraina, prawo cywilne, prawo karne, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, kijowska szkoła prawa karnego, sąd opiekuńczy, służba celna

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.