The Editing of Legal History Sources Referring to the Medieval and Early Modern Ukraine (1991-2012)

Miron Kapral

Abstrakt

It was after a long period of the Soviet censorship and reprisals that, upon the gaining of independence and restoring intellectual freedom in their land, the Ukrainian legal historians entered a new era, particularly in the area of publication of normative acts of the medieval and modern epochs. Kyïv and Lviv became the centres in which the research on legal history was made and the editing of historical documents was taken up. Some editing being also made in Chernihiv, Zhytomyr, Odessa and Poltava. The editing taken up un that period may be divided into several thematic groups. These were: constitutional and legal history (the acts and documents referring to Galych-Volynian Duchy, Grand Duchy of Lithuania, and particularly the Cossack State (Het’manshchyna) of the 17th through 18th centuries; social history (citizens of towns, peasants, nobles); history of the Church (particularly that of the Greek-Catholic Church); history of art and culture. Upon the end of the Soviet era the censorship and particular limitations were lifted, the number of publications considerably increased, the range
of studied themes and research publications was broadened, the emphasis was laid on the publishing of
comprehensive sets of normative acts. Among the negative tendencies in publishing legal sources one can indicate the absence of large projects which would cover the entire territory of Ukraine, the fact that the publications are not systematic, the occasional weakness of the standard of editing, its poor institutional framework and the absence of specialized journals.
 

Słowa kluczowe: edycja źródeł prawnych, Ukraina, projekty wydawnicze, badania historyczno-prawne
References

Printed sources

Arkhiv Kosha Novoї Zaporoz’koї Sichi. Korpus dokumentiv, 1734–1775, ed. L.Z. Histsova, D.L. Avtonomov, I.I. Drozd, K.H. Lashchenko, A.I. Omel’chenko, A.H. Polehailov, V.V. Stafiichuk, L.A. Sukhykh, vol. 1, Kyiv 1998; vol. 2, Kyiv 2000; vol. 3, Kyiv 2003; vol. 4, Kyiv 2006; vol. 5, Kyiv 2008.

Aktova knyha Zhytomyrs’koho hrods’koho uriadu 1611 roku, ed. A.M. Matviienko, V.M. Moisiienko, Zhytomyr 2002.

Akty ta dokumenty Halyts’ko-Volyns’koho kniazivstva XIII – pershoї polovyny XIV stolit’. Doslidzhennia. Teksty / Acts and Documents of 13th century – early 14th century. Halych and Volyn’ Principality: Research. Documents, ed. O. Kupshyns’kyi, Lviv 2004.

Akty Zhytomyrs’koho hrods’koho uriadu: 1590 r., 1635 r., ed. V.M. Moisiienko, Zhytomyr 2004.

Baturyn: storinky istoriï. Zbirnyk dokumentiv i materialiv, ed. O.B. Kovalenko, H.V. Boriak, R.B. Vorobei, V.O. Diatlov, Chernihiv 2009.

Bilous N., Nove dzherelo do istoriї vzaiemovidnosyn kyїvs’ kykh remisnykiv zamkovoїta mahistrats’ koїiurysdyktsii, “Arkhivy Ukraїny” 1997, vol. 1–6.

Bilous N., Pryvileїna kyїvs’ke viitivstvo XVI – pershoїpolovyny XVII st., “Arkhivy Ukraїny” 2002, vol. 1–3.

Bilous N., Testamenty kyian seredyny XVI – pershoї polovyny XVII st., Kyiv 2011.

Butych I.L., Dva nevidomi lysty Bohdana Khmel’nyts’ koho, “Zapysky naukovoho tovarystva im. Shevchenka” 1991, vol. 222.

Butych I.L., Lyst Bohdana Khmel’nyts’koho do Iana II Kazymyra, “Ukraїna v mynulomu” 1993, vol. 4.

Butych I.L.. Shche do universaliv Bohdana Khmel’nyts’koho za 1656 r., “Zapysky naukovoho tovarystva im. Shevchenka” 1994, vol. 228.

Butych I.L., Universaly Ivana Vyhovs’koho Lubens’komu Mhars’komu Preobrazhens’komu monastyrevi, “Zapysky naukovoho tovarystva im. Shevchenka” 1993, vol. 225.

Dilova dokumentatsiia Het’manshchyny XVIII st., ed. V.I. Horobets’, V.V. Panashenko, Kyiv 1993.

Dilova mova Volyni i Naddniprianshchyny XVII st., ed. V.V. Nimchuk, V.M. Rusanivs’kyi, K.S. Symonova, V.I. Franchuk, T.K. Chertoryz’ka, Kyiv 1981.

Doba het’mana Ivana Mazepy v dokumentakh, ed. S. Pavlenko, Kyiv 2007.

Dokumenty Bratslavs’ koho voievodstva 1566–1606 rokiv, ed. M. Krykun, O. Piddubniak, Lviv 2008.

Dokumenty Bohdana Khmel’nyts’koho: 1648–1657 rr., ed. I.P. Kryp’iakevych, I.L. Butych, Kyiv 1961.

Dohovory i postanovy, ed. O. Alf’orov, Kyiv 2010.

Dzherela z istoriї Natsional’no-vyzvol’noїviiny ukraїns’koho narodu 1648–1658 rr., ed. I. Mytsyk, vol. 1: 1648–1649, Kyiv 2012.

Ekonomichni pryvileїmista Lvova XV–XVIII st.: Pryvileїta statuty remisnyshykh tsekhiv i kupets’kykh korporatsii, ed. M. Kapral, “Monumenta Leopolitana”, vol. 4, Lviv 1998.

Fedoruk I., Khmel’nyshchyna v dokumentakh: mizh Zamostiam ta Zborovom, “Ukraїna v mynulomu” 1992, vol. 1.

Heneral’ni vizytatsiї Kyїvs’ koїuniinoї mytropoliїXVII–XVIII stolit’: L’vivs’ko-Halyts’ko-Kam’ianets’ka ieparkhiia, ed. I. Skoshylias, vol. 2: Protokoly heneral’nykh vizytatsii, L’viv 2004.

Hramoty XIV st., ed. M.M. Peshchak, Kyiv 1974.

Inventari Olyts’koho zamku XVII–XVIII st., ed. V. Aleksandrovysh, Luts’k 2007.

Knyha Kyїvs’koho pidkomors’koho sudu: 1588–1644 rr., ed. H.V. Boriak, T.I. Liuta, L.Z. Histsova, Kyiv 1991.

Konstytutsiia Ukraїns’koї Het’mans’ koїderzhavy. Staroukraїns’koiu, latyns’koiu, ukraїns’koiu ta anhliis’koiu movamy, ed. M.S. Trofymuk, Kyiv–Lviv 1996.

Korpus mahdeburs’kykh hramot ukraїns’kym mistam: dva proekty vydan’ 20–40-kh rr. XX st., ed. V.I. Andreitsev, V.I. Ul’ianovs’kyi, V.A. Korotkyi, Kyiv 2000.

Kravchenko V., Inventarni opysy volyns’kykh maietkiv kniaziv Sanhushkiv druhoїpolovyny XVI st., „Zapysky naukovoho tovarystva im. Shevshenka” 1999, vol. 238.

KravchenkoV., Novyidokumentzistoriї miskohosudochynstvav Kyievi 30-khrr. XVIIst., “ArkhivyUkraїny” 1998, vol. 1–6.

LietuvosMetrika= LithuanianMetrica= LitovskaiaMetryka, vols. 1–32, Vilnius1998–[2012].

Lietuvos Metrika(1548-1549) Kn. 32, ed. A. Blanutsa, D. Vashshuk, D. Antanavičius, E. Deveikytė, Vilnius2012.

LystyIvana Sirka, ed. I.A. Mytsyk, M.V. Kravets’, Kyiv1995.

Lytovskametryka, knyha561: Reviziï ukraïnskykhzamkiv1545 roku, “Arkhivnidzherela”, vol. 7, ed. V.V. Kravchenko, Kyiv2005.

Misto Poltavav Rumiantsevs komuopysi Malorosiï, ed. I. Voloshyn, Kyiv2012.

MytsykI.A., Desiatdokumentivdoistoriї Starodubshchynyta Starodubs kohopolku XVIIXVIIst., “Siverians’ kyilitopys” 1996, vol. 1.

MytsykI.A., Iz nevidomykh lysti vvykladach i vistudentiv Kyievo-Mohylianskoї akademiї ostannoї tretyny XVIIst., “Naukovi zapysky Natsional’ noho universytetu‘Kyievo-Mohylians’ka akademiia’, istorychni nauky” 2000, vol. 18.

MytsykI.A., Nevidomi dokumenty Ivana Mazepy, “Pam’iatky Ukraїny” 1991, vol. 6.

MytsykI., Nevidomy iinventar Bilotserkivskohostarostva1652 r., „Ukraїnav Tsentral’ no-skhidniiIevropi” 2000, vol. 1.

MytsykI.A., NevidomilystyhetmanaSahaidachnoho, “Borysten” 1995, vol. 2.

MytsykI.A., Zdyplomatychnoї dokumentatsiї B. KhmelnytskohotaI. Vyhovskoho, “Natsional’nohouniversytetu‘Kyievo-Mohylians’kaakademiia’, istorychninauky” 1999, vol. 14.

MytsykI.A., Znovykhdzhereldoistoriї tserkovnohozemlevolodinnianaChernihivshshyniXVIIXVIIIst., “Siverians’kyilitopys” 1997, vol. 1–2.

MytsykI.A. Zukraїnskohodyplomatariiadruhoї polovynyXVIIst., „Zapyskynaukovohotovarystvaim. Shevchenka” 1997, vol. 233.

Metryka Vialikahakniastva Litoўskaha. Kniha28 (1522–1552), ed. V. Mianzhynski, U. Sviazhynski, Mensk2000.

Metryka Vialikahakniastva Litoўskaha. Kniha43 (1523–1560), ed. V. Mianzhynski, Mensk2003.

Metryka Vialikahakniastva Litoўskaha. Kniha46 (1562–1565)., ed. V. Mianzhynski, Mensk2006.

Natsionalno-vyzvolnaviinavUkraïni. 1648–1657. Zbirnyk za dokumentamy aktovykh knyh, ed. L.A. Sukhykh, V.V. Strashko, Kyiv 2008.

OpysyOstrozhchynydruhoї polovynyXVIpershoї polovynyXVIIstolittia, ed. V. Atamanenko, Kyiv–Ostroh–NewYork2004.

PaktyiKonstytutsiї Ukraїnskoї kozatskoї derzhavy(do300-rishshiaukladennia), ed. M.S. Trofymuk, T.V. Chukhlib, Lviv2011.

PetroKalnyshevskyitaiohodoba. Zbirnyk dokumentiv ta materialiv, ed. V.V. Hrabovs’kyĭ, V.I. Mil’chev, I.L. Syniak, Kyiv 2009.

Prava, za iakymy sudyt’sia malorosiis’kyi narod: 1743 r., ed. K.A. Vyslobokov, V. Polishchuk, I.L. Butych, Kyiv 1997.

Pryvileї mista Lvova XIV–XVIII st., ed. M. Kapral, “Monumenta Leopolitana”, vol. 1, Lviv 1998.

Pryvileї natsional’nykh hromad mista Lvova XIV–XVIII st., ed. M. Kapral, “Monumenta Leopolitana”, vol. 2, Lviv 2000.

Rus’ka (Volyns’ka) metryka. Knyha za 1652–1673 rr., Pam‘iatky istoriї Skhidnoї Ievropy. Dzherela XV–XVII st., vol. 5, ed. P. Kulakovs’kyi, Ostroh–Warsaw–Moscow 1999.

Rus’ka (Volyns’ka) metryka.RegestydokumentivKoronnoї kantseliariї dliaukraїnskukhzemel’ (Volynske, Kyїvske, Bratslavske, Chernihivskevoievodstwa) 15691673, ed. H. Boriaketal., Kyiv2002.

SelianskyirukhnaUkraïni. 1569–1647 rr.: Zbirnyk dokumentiv i materialiv, ed. H.V. Boriak, K.A. Vyslobokov, T.I. Hyrych, Kyiv 2003.

Sobory L’vivs’koїieparkhiїXVI–XVIII stolit’, ed. I. Skoshylias, L’viv 2006.

Statuty Velykoho kniazivstva Lytovs’koho: U 3-kh tomakh, ed. S. Kivalov, P. Muzychenko, A. Pan’kov, vol. 1, Odesa 2002; vol. 2, Odesa 2003; vol. 3, Odesa 2004.

Torhivlia na Ukraїni: XIV – seredyna XVII st. Volyn’ i Naddniprian­shchy­na, ed. V.M. Kravshenko, N.M. Iakovenko, Kyiv 1990.

Ukraїns’ki hramoty XV st., ed. V.M. Rusanivs’kyi, Kyiv 1965.

Universaly Bohdana Khmel’nyts’koho 1648–1657 rr., ed. I. Kryp’iakevych, I. Butych, Kyiv 1998.

Universaly Ivana Mazepy: 1687–1709 rr., ed. I. Butych, pt. 1, Kyiv 2002; pt. 2, Kyiv–Lviv 2006.

Universaly Pavla Polubotka (1722–1723), ed. V. Rynsevysh, Kyiv 2008.

Universaly ukraїns’kykh het’maniv vid Ivana Vyhovs’koho do Ivana Samoilovysha (1657–1687), ed. I. Butych, V. Rynsevysh, I. Teslenko, Kyiv–Lviv 2004.

Volodinniakniaziv Ostroz kykhnaskhidnii Volyni: zainventarem1620 roku, ed. I.O.Voronchuk, Kyiv2001.

Volyns’ki hramoty XVI st., ed. V.B. Zadorozhnyi, A.M. Matviienko, Kyiv 1995.

Monographs

Badecki K., Archiwum miasta Lwowa. Jego stan obecny oraz potrzeby reorganizacyjne, inwentaryzacyjne i wydawnicze, Lwów 1934.

Boriak H., Arkhivni Zibrannia Ukraїny: Putivnyky (Archive Repositories of Ukraine: Guides).

Dashkevych I., Maisternia istoryka: dzhereloznavstvo ta spetsial’ni istorychni dystsypliny, Lviv 2011.

Doroshenko D., A Survey of Ukrainian Historiography, “The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in USA” 1957, vol. 5–6.

Horak S.M., Ukrainian Historiography 1953–1963, “Slavic Review” 1965, vol. 24, 2.

Hyrych I., Ivan Butych – patriarkh arkhivnoї spravy, “Arkhivy Ukraїny” 2009, vol. 6.

Iaroslavych D. [Dashkevych I.], Z pryvodu novoї publikatsiї ukraїns’kykh hramot XV st. – Rets. na kn.: Ukraїns’ki hramoty XV st. / Pidhot. tekstu, vstup. st. i koment. V. M. Rusanivs’koho. – K.: Nauk. dumka, 1965. – 163 s.: il, “Arkhivy Ukraїny” 1966, vol. 6.

Jakowliw A., Das deutsche Recht in der Ukraine und seine Einflüsse auf das ukrainische Recht im 16–18 Jahrhundert, Leipzig 1942.

Iakovliv A., Ukraїns’ko-moskovs’ki dohovory XVII–XVIII st., Pratsi ukraїns’koho naukovoho instytutu, vol. 19, Praha 1934.

Kapral M., Liudy korporarsiї: L’vivs’kyi shevs’kyi tsekh u XVII–XVIII st., Lviv 2012.

Kapral M., Natsional’ni hromady L’vova XVI–XVIII st. (sotsial’no-pravovi vzaiemyny), Lviv 2003.

Kennedy-Grimsted P., Archives and Manuscript Repositories in the USSR: Ukraine and Moldavia, vol. 1, Princeton 1988.

Kennedy-Grimsted P., The Ruthenian (Volhynian) Metrica: Polish Crown Chancery Records for Ukrainian Lands. 1569–1673, “Harvard Ukrainian Studies” 1990, vol. 14, 1–2.

Maskiw T., Ukrainian Historiography: Past and Present, “The Ukrainian Quarterly” 1984, vol. 40, 3.

Mytsyk I.A., Ukraїns’kyi dyplomatarii XVI–XVIII st.: dokumenty het’maniv, polkovnykiv i koshovykh Viis’ka Zaporiz’koho [in:] Ukraїns’ka arkheohrafiia: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku, ed. P.S. Sokhan’ et al., Kyiv 1988.

Ohloblin O., Ukrainian historiography: 1917–1956, “The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in USA” 1957, vol. 5–6.

Padokh I., Lev Okinshevysh – vydatnyi istoryk derzhavnoho prava Ukraїny – Het’manshchyny XVII–XVIII st., “Ukraїns’kyi istoryk” 1981, vol. 1–4, “Ukraїns’kyi istoryk” 1982, vol. 3–4.

Padokh I., Lev Okinshevysh – vydatnyi istoryk derzhavnoho prava Ukraїny – Het’manshchyny XVII–XVIII st. (1898–1980), New York–Munich 1985.

Pelenski J., Soviet Ukrainian Historiography after World War 2, “Jahrbücher für Geschichte Osteuropas” 1964, vol. 12, 3.

Plokhy S., The History of “Non-historical” Nations: Notes on the Nature and Current Problems of Ukrainian Historiography, “SlaviсReview” 1995, vol. 54, 1.

Polon’ska-Vasylenko N., Abriss der Historiographie der Ukraine, “Jahrbuch der Ukrainekunde” 1982, vol. 19.

Voronenko V.V., Kisters’ka L.D., Matveieva L.V., Usenko I.B., Mykola Prokopovysh Vasylenko, Kyiv 1991.

Widmann K., Wiadomość o Archiwum miasta Lwowa, „Przegląd Archeologiczny” 1883, vol. 2.

Wynar L., The Present State of Ukrainian Historiography in Soviet Ukraine: A Brief Overview, “Nationalities Papers” 1979, vol. 7, 1.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.