Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 8 (2015), Zeszyt 1

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła
Rok wydania: 2015
Redaktorzy zeszytu: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Katarzyna Krzysztofek, dr Marek Stus

Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Katarzyna Krzysztofek, dr Marek Stus

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Kilka uwag na temat znajomości prawa u mówców sądowych republikańskiego Rzymu

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 1, s. 1–24
Data publikacji online: 30 czerwca 2015
DOI 10.4467/20844131KS.15.001.3740

Pierwsze podręczniki rosyjskiego prawa administracyjnego

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 1, s. 25–40
Data publikacji online: 30 czerwca 2015
DOI 10.4467/20844131KS.15.002.3741

Warszawa jako ośrodek polskiej nauki prawa w dobie zaborów

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 1, s. 41–55
Data publikacji online: 30 czerwca 2015
DOI 10.4467/20844131KS.15.003.3742

Nauczanie prawa na Państwowym Uniwersytecie we Wrocławiu (1811–1945)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 1, s. 57–76
Data publikacji online: 30 czerwca 2015
DOI 10.4467/20844131KS.15.004.3743

Powojenne losy nauczania prawa rzymskiego w Polsce Ludowej (1944–1989)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 1, s. 77-92
Data publikacji online: 30 czerwca 2015
DOI 10.4467/20844131KS.15.005.3744

Rola nauk historycznoprawnych w orzecznictwie współczesnego wymiaru sprawiedliwości

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 1, s. 93-106
Data publikacji online: 30 czerwca 2015
DOI 10.4467/20844131KS.15.006.3745

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.