Pierwsze podręczniki rosyjskiego prawa administracyjnego

Grzegorz Smyk

Abstrakt

The First Russian Books of Administrative Law

A characteristic of the Russian legal-administrative literature, nearly until the end of the nineteenth century, was a predominance of the police manner of formulating functions and duties of public administration. It led to a lack of clear distinction between the sciences of administration and of administrative law and to the distinct attenuating of the latter science.  It appears to have been the result of both the Russian tradition of exposing administrative-structural issues dating back to the close of the eighteenth century and the weakness of the domestic theory of administrative law, constantly colliding with the formal political-structural frameworks of the Empire. However, the works of such authors as Wasilczikow, Kuplewskij, Iwanowskij, Tarasow or Jelistratow, although they were very few, were original in their content, and were the exceptions, setting the direction for the development of Russian administrative sciences, and constituting a peculiar reference point in Russian legal-administrative literature. Although they were free of most of the defects that the works of their predecessors were affected with, they were also rather an attempt to adjust the new trends dominating in western European literature to the situation in the Russian Empire, which condemned them to the position of always being one step behind in relation to their French or German counterparts.

 

Słowa kluczowe: administracja, nauka administracji, prawo administracyjne
References

Opracowania
Andrejewskij I.J., Lekcji po istorii policejskogo prawa w ziemskich uczreżdienijach w Rossiji, Sankt Petersburg 1883.
Andrejewskij I.J., O prawach innostrancew, Sankt Petersburg 1854.
Andrejewskij I.J., Policejskoje prawo, Sankt Petersburg 1874.
Andrejewskij I.J., Russkoje gosudarstwiennoje prawo, Sankt Petersburg–Moskwa 1866.
Antonowicz A.J., Kurs policejskogo prawa, Kijów 1889–1890.
Aretin J.Ch., Staatsrecht der konstitutionellen Monarchie, Altenburg 1824.
Berends E., Opyt sistiemy administratiwnago prawa, Jarosław 1898.
Bieljawskij N.N., Policejskoje prawo, Juriew (Dorpat) 1904.
Bunge N., Policejskoje prawo, Kijów 1869.
Campenhausen K., Elemente des russischen Staatsrechts, Goetingen 1792.
Cytowicz N.M., Lekcji po policejskomu prawu, Kijów 1894.
Djerużinskij W.T., Policejskoje prawo, Sankt Petersburg 1911.
Gattenberger K.K., Wwiedienije w kurs policejskago prawa, Charkow 1905.
Gessen W.M., Lekcji po policejskomu prawu, Sankt Petersburg 1908.
Gorbunow A.W., Policejskoje prawo, Warszawa 1902–1903.
Gradowskij A.D., Istoria miestnogo uprawlenija w Rossiji, Sankt Petersburg 1868.
Gradowskij A.D., Istoriczeskij oczerk uczrezdienija generał – gubernatorstw w Rossiji, Sankt Petersburg 1899.
Gradowskij A.D., Naczała russkogo gosudarstwiennogo prawa, Sankt Petersburg 1875.
Gradowskij A.D., Piereustrojstwo naszego miestnogo yprawlenija, Sankt Petersburg 1903.
Gradowskij A.D., Politiczeskaja istorija i administracja, Sankt Petersburg 1871.
Gradowskij A.D., Politika, istoria i, administracja, Sankt Petersburg–Moskwa 1871.
Gradowskij A.D., Sistiemy miestnogo uprawlenija na zapadie Ewropy i w Rossiji, Sankt Petersburg 1878.
Gradowskij A.D., Sobranije soczinienij, Sankt Petersburg 1899.
Gradowskij A.D., Wysszaja administracja Rosiji XVIII wieka i generał prokuratory, Sankt Petersburg 1866.
Gribowskij M.W., Gosudarstwiennoje ustrojstwo i uprawlenije Rossijskoj Imperii, Odessa 1912.
Gromadzka-Grzegorzewska M., Narodziny polskich nauk administracyjnych, Warszawa 1985.
Gulajew P., Prawa i objaznosti gorodskoj i ziemskoj policji i wsiech woobszczej żitielej russkogo gosudarstwa po ich sostojaniej w otnoszenii k policji, Moskwa 1824.
Hupel J., Versuch der Staatsverfassung des russischen Reichs darzustellen, Riga 1791–1793.
Iwanowskij W.W., Uczebnik administratiwnago prawa. Policejskoje prawo. Prawo wnutriennogo uprawlenija, Kazań 1908.
Jelistratow A.I., Administratiwnoje prawo, Moskwa 1911.
Jelistratow A.I., Osnownyje naczała administratiwnogo prawa, Moskwa 1914.
Jelistratow A.I., Uczebnik ruskogo administratiwnogo prawa. Posobie k lekcjam, Moskwa 1910.
Korf S.A., Administratiwnaja justicja w Rossiji, Sankt Petersburg 1910.
Korkunow M.N., Russkoje gosudarstwiennoje prawo, t. I i II, Sankt Petersburg 1908.
Kuplewskij N.O., Administratiwnaja justicja w zapadnoj Ewropie, Administratiwnaja justicja we Francji, Charków 1879.
Leszkow W.N., Russkij narod i gosudarstwo. Istoria russkogo obszczestwiennogo prawa do XVIII wieka, Moskwa 1858.
Łazarewskij N.I., Administratiwnoje prawo. Organy uprawlenija, Sankt Petersburg 1910.
Łazarewskij N.I., Lekcji po ruskomu gosudarstwiennomu prawu, Sankt Petersburg 1910.
Morgenstern A., Ius publicum Russorum, Halle 1737.
Nazimow A.E., Lekcji po policejskomu prawu, Odessa 1903.
Nikolskij C.A, Konspektiwnyj kurs policejsago prawa, Kazań 1893–1894.
Nolde B.E., Oczerki russkago gosudarstwiennago prawa, Sankt Petersburg 1911.
Płatonow I., Wstupitielnyje poniatia w uczenije o błogostrostwie i błogoczinie gosudarstwa, Charków 1856.
Roesler H., Lehrbuch des Deutschen Verwaltungsrechtes. Das Soziale Verwaltungsrecht, Erlangen 1872.
Rożdiestwienskij N., Osnowanija gosudarstwiennogo błogoustrojstwa z promienieniem k russkim zakonom, Sankt Petersburg 1840.
Rotteck K. von, Demokratisches Princip [w:] Staats – Lexikon oder Encyklopadie der Staats­wissenschaften, B. 4, Altona 1837.
Schlozer F., Historische Untersuchung uber Russlands Reichsgrundzetze, Gotha 1783.
Stiepanow M.O., O policji kak naukie w Anglii, Kazań 1868.
Stiepanow M.O., O policji kak naukie we Francji, Kazań 1868.
Stiepanow M.O., Pierwyje dwa perioda samostojatielnogo suszczestwowszenija nauki policji w Giermanii, Kazań 1869.
Szejmin P., Uczebnik prawa wnutriennogo uprawlenija (policejskogo prawa), Sankt Petersburg 1891–1899.
Szpilewskij M.M., Policejskoje prawo, kak samostojatielnaja otrasl prawowiedienija, Odessa 1875.
Tarasow I.T., Istorija russkoj policji i otnoszenije jejo k justicji, „Juridiczeskij Wiestnik” 1884, nr 4.
Tarasow I.J., Kratkij oczerk nauki administratiwnogo prawa, „Wriemiennik Demidowskogo Juridiczeskogo Liceja” 1884, nr 4.
Tarasow I.T., Kratkij oczerk nauki administratiwnogo prawa, Jarosław 1888.
Tarasow I.T., Kratkij oczerk nauki administratiwnogo prawa, „Wriemiennik Demidowskogo Juridiczeskogo Liceja”, Jarosław 1888.
Tarasow I.T., Lekcji po policejskomu (administratiwnomu) prawu, Moskwa 1910.
Tarasow I.T., Oczerk nauki policejskogo prawa, Moskwa 1897.
Tarasow I.T., Osnownyje położenija Lorenza Sztejna po policejskomu prawu w swjazi z jego uczeniem o uprawjenii, Kijów 1876.
Tarasow I.T., Reforma russkoj policji, „Juridiczeskij Wiestnik” 1885, nr 6–9.
Tarasow I.T., Uczenije ob akcjoniernych kompanijach, Jarosław 1887.
Tarasow I.T., Organizacja administratiwnoj justicji, „Juridiczeskij Wiestnik” 1887,  nr 6.
Tarasow I.T., Uczebnik nauki policejskago prawa, Moskwa 1893.
Trifonow A.A., Kratkij kurs policejskago prawa, Sankt Petersburg 1888.
Wasilczikow A.I., O samouprawlenii. Srawnitielnyj obzor russkich i innostrannych ziemskich
i obszczestwiennych uczreżdienij, t. 1–3, Sankt Petersburg 1870–1871.
 

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.