Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 8 (2015), Zeszyt 4

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski
Rok wydania: 2016
Redaktorzy zeszytu: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła, mgr Kacper Górski
Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła, mgr Kacper Górski

Artykuły

Ilość
Sortuj według

The Relationship between Civil and Canon Law in the Eastern Orthodox Tradition

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 4, s. 343–356
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.15.020.4880

Contracts Similar to locatio-conductio of Work and Servicesin Graeco-Roman Egypt

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 4, s. 357–373
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.15.021.4881

From the Living to the Dead. The Principles of Testamentary Succession among Medieval Nobility in the Czech Lands and Hungary

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 4, s. 375–393
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.15.022.4882

Land Reform in Slovakia between 1919 and 1935 – the Instrument of Social and Economic Transformation

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 4, s. 395–409
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.15.023.4883

O genezie i praktycznych aspektach funkcjonowania instytucji asesorów sądowych w świetle rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 4, s. 411–428
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.15.024.4884

Social Legislation in the First Czechoslovak Republic

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 4, s. 429–439
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.15.025.4885

Tomasz Kucharski, Instytucja egzorbitancji w systemie prawnoustrojowym Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, 342 ss.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 4, s. 441–445
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.15.026.4886

Karol Siemaszko, „W trudnym okresie odbudowy państwa”. Tak zwany mały kodeks karny w świetle orzecznictwa Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1946-1950,wyd. IPN, Warszawa 2015, 351 ss.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 4, s. 447–452
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.15.027.4887

Nowe badania nad działalnością kopnych (kupnych) sądów w XIV–XVIII w. (Marian Bedrij, Kopni sudy na ukrajinskich zemlach u 14–18 st.: istorykoprawowe doslidżennia,Lviv, Halyc’kyj drukar, 2014, 264 ss.)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 4, s. 453–456
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.15.028.4888

Kronika naukowa za rok 2014

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 4, s. 457-476
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.15.029.4889

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.