Nowe badania nad działalnością kopnych (kupnych) sądów w XIV–XVIII w. (Marian Bedrij, Kopni sudy na ukrajinskich zemlach u 14–18 st.: istorykoprawowe doslidżennia,Lviv, Halyc’kyj drukar, 2014, 264 ss.)

Roman Shandra

Abstrakt

New Research on “Kopa” Court in 14th–18th Century (Marjan Bedrij, Kopni sudy na ukrajinskich zemlach u 14–18 st. Istorykoprawowe doslidżennia, Halyc’kyj drukar, Lviv 2014, 264 s.)


Marjan Bedrij’s monograph was devoted to shock “kopa” courts, which were non-professional local bodies that were empowered to settle disputes arising in rural communities in Ukraine in the 14th–18th centuries. The research concerned the origin and development of “kopa” courts as well as their activities in the aforementioned period. Bedrij analysed the process of the transformation of “werwa” courts into “kopa” courts (14th century). The legal status of “kopa” courts within the territories of the Grand Duchy of Lithuania and the Kingdom of Poland was also thoroughly analysed. What is more, Bedrij presented the status and jurisdiction of those courts under the regime of Cossack Hetmanate. Court procedure was taken into consideration as well.

 

Słowa kluczowe: ziemie ukraińskie, sądy kopne, sądownictwo kopne, Wielkie Księstwo Litewskie, Królestwo Polskie, Rzeczpospolita Obojga Narodów, Hetmanat.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.