Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 9 (2016), Zeszyt 1

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski
Rok wydania: 2016
Redakcja zeszytu : prof. dr hab. Wacław Uruszczak, prof. dr hab. Dorota Malec, dr Maciej Mikuła, mgr Jakub Pokoj
Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła, mgr Jakub Pokoj
Słowa kluczowe: prawo kanoniczne, prawo wyznaniowe, małżeństwo, wiara, wada konsensu małżeńskiego, sakramentalność małżeństwa, protestancka koncepcja małżeństwa, przywilej Piotrowy, przywilej Pawłowy, miejsce celebracji małżeństwa, celebracja małżeństwa bez Eucharystii, disparitas cultus, mixtae nuptiae, Kraków, sypozjum historyczno-prawne, religia w przestrzeni publicznej, państwo prawa, XIX wiek, XX wiek, konferencja, historia prawa, prawo pracy, polityka społeczna, Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa, Izrael, Tel Awiw, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska Akademia Nauk, melkici, prawo bizantyjskie, prawo islamu, przekłady tekstów prawnych, średniowiecze, kultura prawna, rozrządzenie ostatniej woli, prawo wiejskie, Korona Królestwa Polskiego, edytorstwo źródeł historycznych., badania naukowe, historia państwa i prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński., Adam Vetulani, aplikacja sądowa w II Rzeczypospolitej, naród, narodowość, mniejszość narodowa, definicja socjologiczna, państwo, prawo prywatne, prawo cywilne, prawo zobowiązań, bezpodstawne wzbogacenie, nienależne świadczenie, okres międzywojenny, II Rzeczpospolita, Kodeks zobowiązań., dożywocie, Jan Klemens Branicki, Izabela z Poniatowskich Branicka, sądy komisarskie, testamenty, dziedziczenie, niewolnictwo, niewolnik, pańszczyzna, villain, władza świecka a władza kościelna, Kościół a Cesarstwo Rzymskie, prymat papieski w starożytności, cezaropapizm

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Cezaropapizm a rzeczywistość Imperium Romanum IV–V wieku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 1, s. 1-24
Data publikacji online: 14 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.001.5073

Status Controversy in Roman and Common Law

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 1, s. 25-38
Data publikacji online: 14 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.002.5074

O instytucji dożywocia na przykładzie małżeństwa Jana Klemensa i Izabeli Branickich

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 1, s. 39-66
Data publikacji online: 14 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.003.5075

Nienależne świadczenie w polskim Kodeksie zobowiązań z 1933 r. na tle porównawczym

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 1, s. 67-95
Data publikacji online: 14 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.004.5076

Defining the Term and Content Nation (A Necessary Condition for Understanding the Terms “Nationality” and “National Minority”)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 1, s. 97-109
Data publikacji online: 14 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.005.5077

Aplikacja sądowa Adama Vetulaniego: 1924–1934

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 1, s. 111-122
Data publikacji online: 14 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.006.5078

Pomnikowa edycja nowożytnych chłopskich rozrządzeń ostatniej woli (Testamenty chłopów polskich od drugiej połowy XVI do XVIII wieku, oprac. i wyd. Janusz Łosowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, 519 s.)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 1, s. 123-126
Data publikacji online: 15 czerwca 2016

The Chronicle of Research and Scholarly Events in Legal and Constitutional History at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in 2015

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 1, s. 127-134
Data publikacji online: 15 czerwca 2016

The Melkites and their law between Byzantium and Islam: Wykład prof. Johannesa Pahlitzscha na Seminarium Śródziemnomorskim Instytutu Historii UJ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 1, s. 135-138
Data publikacji online: 15 czerwca 2016

Dwudzieste pierwsze Forum Młodych Historyków Prawa: „Law in Transition”

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 1, s. 139-140
Data publikacji online: 15 czerwca 2016

The 9th International Legal History Conference “History of Labour Law and Social Policy”

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 1, s. 141
Data publikacji online: 15 czerwca 2016

Sympozjum naukowe „Wiara i małżeństwo. Czy pożądana jest zmiana prawa?”, Kraków, 19 listopada 2015 roku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 1, s. 153-156
Data publikacji online: 15 czerwca 2016

Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum historycznoprawnego „Religia w przestrzeni publicznej państwa prawa XIX – XX wieku”, Kraków, 28 – 29 kwietnia 2016 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 1, s. 143-155
Data publikacji online: 15 czerwca 2016