Defining the Term and Content Nation (A Necessary Condition for Understanding the Terms “Nationality” and “National Minority”)

Karolina Adamová,

Antonín Lojek

Abstrakt

The authors of this article focus on the definition of the term “nation”. They introduce various definitions of “nation” offered by European thinkers, including Czechs. They point out that in the ideas of linguists, historians, and politicians of the Revival and post-Revival periods were picked up by Czech sociologists, philosophers, and political scientists of the 20th century. The authors also introduce several individual schools of thought that attempted to study the term “nation”.

Słowa kluczowe: naród, narodowość, mniejszość narodowa, definicja socjologiczna, państwo
References

Decree of Kutná Hora, http://www.ceskaliteratura.cz/dok/dekret.htm (access: 11.04.2016).

Monographs

Boháč A.,Pojetí národa v dnešní době, “Sociologie a sociální problémy” 1947, vol. 7.

Dobrovský J., Abhandlung über den Ursprung des Namens Tschech, Prag und Wien 1782.

Emerson R., From Empire to Nation, Cambridge 1960.

Filozofický slovník, Praha 1985.

Greenfeld L., Etymology, Definitions, Types [in:] Encyclopedia of Nationalism, Vol. 1, ed.
A.J. Motyl, London 2001.

Hobsbawm E.J., Národy a nacionalismus od roku 1780. Program, mýtus a realita, Praha 2000.

Holmes R., Fundamentals of Sociology, Toronto 1988.

Johnson M.H., Sociology: A Systematic Introduction, London 1968.

Knapp V.,Problém nacistické právní filosofie, Dobrá Voda 2002 (reprint 1947).

Landshut L.J., Nation und Nationalismus [in:] Wörterbuch der Soziologie, ed. W. Bernsdorf, Stuttgart 1969.

Mangone G.J., Nation [in:] A dictionary of the Social Sciences, ed. J. Gould, W.L. Kolb, New York 1964.

Masaryk T.G., Ideály humanitní, Praha 1990.

Menšiny a právo v české republice, ed. R. Petráš, H. Petruv, H. Scheu, Praha 2009.

Ottův slovník naučný, Praha 1901.

Palacký F., Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě, Praha 1848–1877.

Palacký F., Words on Nationality [in:] Františka Palackeho spisy drobné, Díl I., ed. B. Rieger, Praha 1898.

Patočka J., Dilema v našem národním programu – Jungmann a Bolzano [in:] J. Patočka, Náš národní program a dnešek, Praha 1990.

Patočka J., Náš národní program a dnešek [in:] Náš národní program a dnešek, Praha 1990.

Radl E., Válka Čechů s Němci, Praha 1928.

Renan E., Qu’est-ce qu’une nation?, Paris 1882.

Riegrův slovník naučný, Praha 1992.

Rousseau J.J., O společenské smlouvě neboli o zásadách státního práva, Praha 1949 (the authors cite the reprint from 2002).

Řeči Dra Františka Ladislava Riegra, Obrana § 1 základních práv, Praha 1883.

Slavík J., Český národ v starším středověku, Praha 1940.

Slovník česko-německý, 1836.

Sokol J., Rádlovo pojetí národa, http://www.jansokol.cz/2014/03/radlovo-pojeti-naroda- (access: 11.04.2016).

Stočes J., Pražské univerzitní národy do roku 1409, Praha 2010.

Šmahel F., Idea národa v husitských Čechách, Praha 2000.

Weyr F., Národ [in:]Slovník veřejného práva československého, Sv. II, reprint, Praha 2000.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.