Aplikacja sądowa Adama Vetulaniego: 1924–1934

Jakob Maziarz

Abstrakt

This article concerns only one period of Adam Vetulani’s life, when he was occupied with legal practice (from 1924 to 1934, when he worked as an articled clerk in the Court of Appeal in Cracow). From this period only the first year was a time of eff ective learning; the rest of the time Vetulani spent on  dissertation, which was possible thanks to help he was given from the administration of justice. The article is the first publication about this, until now unknown, period in professor Vetulani’s life.

Słowa kluczowe: Adam Vetulani, aplikacja sądowa w II Rzeczypospolitej
References

Źródła archiwalne

Akta osobowe Adama Vetulaniego, Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. 29/1989/12202.

Akta osobowe Stefana Grzybowskiego, Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. 29/1989/8816.

Akta osobowe Władysława Woltera mł., Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. 29/1989/12262.

Spuścizna Adama Vetulaniego, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, sygn. D CXII.

Opracowania

Bartel W.M., Grodziski S.,Adam Vetulani 1901–1976 [w:] Adam Vetulani 1901–1976, red.
R. Majkowska, Kraków 2005.

Malec J., Bibliografia prac Adama Vetulaniego za lata 1923–1973, „Analecta Cracoviensia” 1975, t. 7.

Nestorowicz Z., Polski talar dla Europy, „Tygodnik Powszechny”, 27 stycznia 2009 r., nr 5 (3108).

„Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej” 1924, R. 3, Warszawa 1925.

Uruszczak W., Adam Joachim Vetulani [w:] Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji, red.
J. Stelmach, W. Uruszczak, Kraków 2000.

Zoll F., Czy profesor nauk prawnych powinien być jednocześnie praktykującym prawnikiem?
[w:] Studia z filozofii prawa, t. 2, red. J. Stelmach, Kraków 2003.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.