Pomnikowa edycja nowożytnych chłopskich rozrządzeń ostatniej woli (Testamenty chłopów polskich od drugiej połowy XVI do XVIII wieku, oprac. i wyd. Janusz Łosowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, 519 s.)

Krzysztof Fokt

Abstrakt

The text is a short, descriptive review of an important source edition of documents attesting to peasant testamentary dispositions in the Polish Crown in the 16th–18th centuries, prepared and published in 2015 by Prof. Janusz Łosowski.

Słowa kluczowe: rozrządzenie ostatniej woli, prawo wiejskie, Korona Królestwa Polskiego, edytorstwo źródeł historycznych.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.