The Melkites and their law between Byzantium and Islam: Wykład prof. Johannesa Pahlitzscha na Seminarium Śródziemnomorskim Instytutu Historii UJ

Krzysztof Fokt

Abstrakt

The note is a short report from a scholarly event: the lecture of Prof. Johannes Pahlitzsch on the law of the melkites in the Middle Ages, which was presented during the Mediterranean Seminar of the Institute of History of the Jagiellonian University on February 25th 2015

Słowa kluczowe: melkici, prawo bizantyjskie, prawo islamu, przekłady tekstów prawnych, średniowiecze, kultura prawna

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.