The 9th International Legal History Conference “History of Labour Law and Social Policy”

Kacper Górski

Abstrakt
Słowa kluczowe: konferencja, historia prawa, prawo pracy, polityka społeczna, Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.