Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 9 (2016), Zeszyt 1

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła
Rok wydania: 2016
Redakcja zeszytu : prof. dr hab. Wacław Uruszczak, prof. dr hab. Dorota Malec, dr Maciej Mikuła, mgr Jakub Pokoj
Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła, mgr Jakub Pokoj
Słowa kluczowe: prawo kanoniczne, prawo wyznaniowe, małżeństwo, wiara, wada konsensu małżeńskiego, sakramentalność małżeństwa, protestancka koncepcja małżeństwa, przywilej Piotrowy, przywilej Pawłowy, miejsce celebracji małżeństwa, celebracja małżeństwa bez Eucharystii, disparitas cultus, mixtae nuptiae, Kraków, sypozjum historyczno-prawne, religia w przestrzeni publicznej, państwo prawa, XIX wiek, XX wiek, konferencja, historia prawa, prawo pracy, polityka społeczna, Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa, Izrael, Tel Awiw, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska Akademia Nauk, melkici, prawo bizantyjskie, prawo islamu, przekłady tekstów prawnych, średniowiecze, kultura prawna, rozrządzenie ostatniej woli, prawo wiejskie, Korona Królestwa Polskiego, edytorstwo źródeł historycznych., badania naukowe, historia państwa i prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński., Adam Vetulani, aplikacja sądowa w II Rzeczypospolitej, naród, narodowość, mniejszość narodowa, definicja socjologiczna, państwo, prawo prywatne, prawo cywilne, prawo zobowiązań, bezpodstawne wzbogacenie, nienależne świadczenie, okres międzywojenny, II Rzeczpospolita, Kodeks zobowiązań., dożywocie, Jan Klemens Branicki, Izabela z Poniatowskich Branicka, sądy komisarskie, testamenty, dziedziczenie, niewolnictwo, niewolnik, pańszczyzna, villain, władza świecka a władza kościelna, Kościół a Cesarstwo Rzymskie, prymat papieski w starożytności, cezaropapizm

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Cezaropapizm a rzeczywistość Imperium Romanum IV–V wieku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 1, s. 1-24
Data publikacji online: 14 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.001.5073

Status Controversy in Roman and Common Law

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 1, s. 25-38
Data publikacji online: 14 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.002.5074

O instytucji dożywocia na przykładzie małżeństwa Jana Klemensa i Izabeli Branickich

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 1, s. 39-66
Data publikacji online: 14 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.003.5075

Nienależne świadczenie w polskim Kodeksie zobowiązań z 1933 r. na tle porównawczym

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 1, s. 67-95
Data publikacji online: 14 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.004.5076

Defining the Term and Content Nation (A Necessary Condition for Understanding the Terms “Nationality” and “National Minority”)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 1, s. 97-109
Data publikacji online: 14 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.005.5077

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.