Overview of Conferences Focusing on Legal History and Roman Law, Organized in the Czech Republic in 2015

Lenka Šmídová Malárová

Abstrakt
Słowa kluczowe: konferencja, historia prawa, Czechy, raport

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.