Annual Report on Legal History from Hungary 2015

Tamás Kecskés

Abstrakt
Słowa kluczowe: konferencja, historia prawa, Węgry, publikacja, raport

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.