Annual Report on Slovak Legal History 2015

Alexandra Letková

Abstrakt
Słowa kluczowe: wydarzenia naukowe, słowacka historia prawa, sprawozdanie

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.