A Brief Review of Scholarly Events in Legal History in Ukraine in 2015

Roman Shandra

Abstrakt
Słowa kluczowe: Ukraina, historia prawa, historia państwa, źródła prawa, instytucje prawne, Międzynarodowa Asocjacja Historyków Prawa

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.