Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 9 (2016), Zeszyt specjalny, wersja anglojęzyczna 2017

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła
Rok wydania: 2016
Redakcja zeszytu : Dorota Malec, Wacław Uruszczak, Maciej Mikuła, Kacper Górski
Przekład: Andrzej Branny

Wydanie specjalnego zeszytu czasopisma: „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” obejmującego przekład na język angielski wyboru najlepszych tekstów opublikowanych w roku 2016” finansowane w ramach umowy 508/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła, mgr Kacper Górski
Przekład: Andrzej Branny

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Caesaropapism and the Reality of the 4th–5th Century Roman Empire

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt specjalny, wersja anglojęzyczna 2017, s. 1–27
Data publikacji online: 14 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.16.032.6970

Taming Egoism: Adam Smith on Empathy, Imagination and Justice

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt specjalny, wersja anglojęzyczna 2017, s. 29–37
Data publikacji online: 14 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.16.033.6971


Liberty in Jean-Jacques Rousseau: between the Ancient and the Modern

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt specjalny, wersja anglojęzyczna 2017, s. 39–61
Data publikacji online: 14 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.16.034.6972

Undue Payment in the Polish Code of Obligations of 1933 as Compared with Other Regulations of That Time

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt specjalny, wersja anglojęzyczna 2017, s. 63–94
Data publikacji online: 14 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.16.035.6973

The Legal Status of Poles under German Occupation (1939–1945). Some Remarks on the Need for Research

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt specjalny, wersja anglojęzyczna 2017, s. 95–110
Data publikacji online: 14 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.16.036.6974

The Scholar Discussion on the Concept of Economic Law in Soviet Union in the Years 1956–1958

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt specjalny, wersja anglojęzyczna 2017, s. 111–127
Data publikacji online: 14 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.16.037.6975

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.