Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 10 (2017), Zeszyt 1

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski
Rok wydania: 2017
Redaktorzy zeszytu: prof. dr hab. Andrzej Dziadzio, dr Piotr Michalik
Redakcja numeru:  prof. dr hab. Andrzej Dziadzio, dr Piotr Michalik
Słowa kluczowe: Kraków, sympozjum, małżeńskie sytuacje nieregularne, Order Papieski Św. Sylwestra, konferencja, historia ustroju, Stanisław Płaza, AYLH, doroczne forum, Belgrad, historia prawa, historia państwa, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Jagielloński, scholarly research, Legal and Constitutional History, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Church of England, confessional state, Church-State Law., I wojna światowa, doświadczenie wojenne, sytuacja polityczna w monarchii habsburskiej przed I wojną światową, wojny, upamiętnienie, Galicja, front Isonzo, collective identity, religious freedom, conscientious objection, church-state relations, women’s rights, emancipation, education, women’s work, social services, religious organizations, solidarity, charity, the interwar period, law on associations, denominational associations, ecclesiastical associations, churches and other denominations, Austrian Constitutional Court, Austrian marriage law, dispensation marriages, Hans Kelsen, confl ict of jurisdictions, State and Church, matrimonial law, Church autonomy, autocracy, Religionsfreiheit, Grundgesetz, Bundesverfassungsgericht, Neutralitätsprinzip, the Habsburg monarchy, religious education, Catholic church, secularity of education, school, Staat und Kirche, Unterricht, konfessionelle Schulen, Rechtsgleichkeit der Konfessionen, codification, Evangelical Lutheran Church, Judaism, Saxony

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Religion and the Drafting of the Saxonian Civil Code

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 1–16
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.001.6791

Unterrichtspolitik – kirchliche Interessendurchsetzung in Ungarn nach 1848

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 17–30
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.002.6792

Weltliche oder konfessionelle Schule? Der Streit um den Religionsunterricht in der Donaumonarchie nach der Ära des Liberalismus

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 31–47
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.003.6793

Religionsfreiheit in Deutschland – zwischen kulturgeschichtlicher Bedeutung der Religion und der Neutralitäspfl icht des Staates

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 49–67
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.004.6794

Auf dem Weg zur Autokratie? Kirchenpolitik in der Horthy-Ära in Ungarn

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 69–95
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.005.6795

The Controversy Surrounding Marriage Law in 20th Century Austria with a Special Emphasis on Constitutional Court Decisions Regarding the ‘Dispensation Marriages

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 97–116
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.006.6796

The Legal Foundation of Religious Associations in Poland in the Interwar Period and Currently and Examples of their Activities

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 117–133
Data publikacji online: 6 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.007.6797

Changes in the Role of Churches and Religious Organizations in the Field of Social Self-Reliance in Hungary (1867–2016)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 135–146
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.008.6798

The Traditional Christian Family Model and the Legal Status of Women in Hungary (1867‒1948)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 147–167
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.009.6799

Law and Collective Identity. Religious Freedom in the Public Sphere

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 169–180
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.010.6800

Recenzje

W Galicji i nad Socą. Polacy i Słoweńcy na frontach I wojny światowej. (V Galiciji in na Soči, Poljaki in Slovenci na frontah I. svetovne vojne), edited by Antoni Cetnarowicz, Dušan Nećak, Stanisław Pijaj, Bojana Todorović, Historia Iagellonica, Kraków 2016

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 181–184
Data publikacji online: 5 lipca 2017

Tadeusz J. Zieliński, Państwowy Kościół Anglii. Studium prawa wyznaniowego, Wydawnictwo Naukowe ChaT, Warszawa 2016, ss. 457

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 185–188
Data publikacji online: 5 lipca 2017

Kronika wydarzeń naukowych

The Chronicle of Research and Scholarly Events in Legal and Constitutional History at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in 2016

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 189–196
Data publikacji online: 5 lipca 2017

Dwudzieste drugie Forum Młodych Historyków Prawa „Zmieniająca się struktura prawa”

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 197–199
Data publikacji online: 5 lipca 2017

Konferencja: Constitutional History 2000–2015: New Research, New Ideas, New Perspectives. In Memoriam: Professor Stanisław Płaza (1927–2006), 19–20 września 2016 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 201–202
Data publikacji online: 5 lipca 2017

Sprawozdanie z uroczystości wręczenia Panu Prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi ORDO SANCTI SILVESTRI PAPAE (Orderu Św. Sylwestra Papieża) podczas sympozjum „Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia Papieża Franciszka”, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, dnia 17 listopada 2016 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 203–210
Data publikacji online: 5 lipca 2017