W Galicji i nad Socą. Polacy i Słoweńcy na frontach I wojny światowej. (V Galiciji in na Soči, Poljaki in Slovenci na frontah I. svetovne vojne), edited by Antoni Cetnarowicz, Dušan Nećak, Stanisław Pijaj, Bojana Todorović, Historia Iagellonica, Kraków 2016

Karin Almasy

Abstrakt

This is a book review of a Polish-Slovene collection of articles, written by Polish and Slovene historians and covering various topics of WWI and how it affected the Polish and the Slovene population of Habsburg monarchy. The articles cover topics such as the political circumstances for Poles and Slovenes in the decades leading up to WWI, the Polish-Slovene relationships, different aspects of WWI, especially the events on the frontlines of Galicia and the Isonzo river, as well as the afterlife of WWI: the construction of war cemeteries and graves for the fallen soldiers.
 

Słowa kluczowe: I wojna światowa, doświadczenie wojenne, sytuacja polityczna w monarchii habsburskiej przed I wojną światową, wojny, upamiętnienie, Galicja, front Isonzo

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.