Dwudzieste drugie Forum Młodych Historyków Prawa „Zmieniająca się struktura prawa”

Jakub Pokoj

Abstrakt

The XXIInd Annual Forum of Young Legal Historians was organized by the Faculty of Law of the University of Belgrade, Serbia, from 6th through 8th May, 2016. This years’ conference was devoted to the issues of changing structures of law, a topic which was reflected in most of the speeches given during the conference. The organizers gathered nearly 60 speakers who represented 15 countries, including non-European states (India and Israel). Eight young legal historians from Poland presented speeches during the conference. Four of them were representatives of the University of Warsaw, two were from Adam Mickiewicz University in Poznań, and there was one each from the University of Białystok and from Jagiellonian University.
 

Słowa kluczowe: AYLH, konferencja, doroczne forum, Belgrad, historia prawa, historia państwa, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.