Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 10 (2017), Zeszyt 2

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski
Rok wydania: 2017
Redaktorzy zeszytu: Prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła, Jakub Pokoj
Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła, mgr Jakub Pokoj

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Usucapio pro herede w „Instytucjach” Gaiusa

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 213–240
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.011.7555

Anarchistyczne wizje bezpaństwowego ładu społeczno-politycznego średniowiecznej Islandii – zarys krytyki

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 241–261
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.012.7556

The Earliest Law Books of the City of Brno and Their Relation to the Contemporary Legal Practice

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 263–287
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.013.7557

System emerytalny dla urzędników Wolnego Miasta Krakowa. Część I: lata 1815–1837

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 289–318
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.014.7559

Traditions and prospects of remuneration of clergymen in Czechoslovakia in the period 1918–1950 and in the present Slovak Republic

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 319–333
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.015.7560

Artykuły recenzyjne

O dziejach Wydziału Prawa UJ w dobie II RP

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 335–347
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.017.7562

A New Image of the History of the European Constitutionalism. Some Remarks on the monograph entitled „Reconsidering Constitutional Formation I National Sovereignty.  A Comparative Analysis of the Juridification by Constitution”, ed. By Ulrike Müßig, Springer Open, 2016

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 349–361
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.016.7561

Kronika wydarzeń naukowych

Legal Historical Research in Belgium (2016)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 363–367
Data publikacji online: 31 października 2017

Overview of Conferences Focusing on Legal History and Roman law, Organized in the Czech Republic in 2016

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 369-370
Data publikacji online: 31 października 2017

Chronicle of Research in Legal and Constitutional History in France in 2016

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 371–374
Data publikacji online: 31 października 2017

Chronicle of Legal Historical Events in Germany in 2016

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 163-166
Data publikacji online: 31 października 2017

Chronicle of Research in Legal and Constitutional History in Serbia in 2016

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 375–378
Data publikacji online: 31 października 2017

A Brief Review of Scholarly Events in Legal History in Ukraine in 2016

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 381–385
Data publikacji online: 31 października 2017

Brief Report on the Scientific Events of Legal and Constitutional History in Hungary 2016

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 387–392
Data publikacji online: 31 października 2017