Overview of Conferences Focusing on Legal History and Roman law, Organized in the Czech Republic in 2016

Lenka Šmídová Malárová

Abstrakt
Słowa kluczowe: konferencja, publikacja, historia prawa, Czechy, historia pánstwa i prawa

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.