Chronicle of Research in Legal and Constitutional History in France in 2016

Pierre-Olivier Rigaudeau

Abstrakt
Słowa kluczowe: wydarzenia naukowe, Francja, stan wyjątkowy, konferencje, publikacje, stopnie naukowe

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.