Chronicle of Legal Historical Events in Germany in 2016

Maria Filipiak

Abstrakt
Słowa kluczowe: wydarzenia naukowe, Niemcy, historia państwa i prawa, konferencje

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.