Chronicle of Research in Legal and Constitutional History in Serbia in 2016

Miloš Vukotić

Abstrakt
Słowa kluczowe: wydarzenia naukowe, Serbia, Stowarzyszenie Młodych Historyków Prawa, historia państwa i prawa

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.