Brief Report on the Scientific Events of Legal and Constitutional History in Hungary 2016

Máté Pétervári

Abstrakt
Słowa kluczowe: Ukraine, legal history, constitutional history, sources of law, law institute, International Association of Law Historians

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.