Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 10 (2017), Zeszyt 2

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski
Rok wydania: 2017
Redaktorzy zeszytu: Prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła, Jakub Pokoj
Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła, mgr Jakub Pokoj

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Traditions and prospects of remuneration of clergymen in Czechoslovakia in the period 1918–1950 and in the present Slovak Republic

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 319–333
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.015.7560

The Earliest Law Books of the City of Brno and Their Relation to the Contemporary Legal Practice

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 263–287
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.013.7557

System emerytalny dla urzędników Wolnego Miasta Krakowa. Część I: lata 1815–1837

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 289–318
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.014.7559

Anarchistyczne wizje bezpaństwowego ładu społeczno-politycznego średniowiecznej Islandii – zarys krytyki

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 241–261
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.012.7556

Usucapio pro herede w „Instytucjach” Gaiusa

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 213–240
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.011.7555

Artykuły recenzyjne

O dziejach Wydziału Prawa UJ w dobie II RP

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 335–347
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.017.7562

A New Image of the History of the European Constitutionalism. Some Remarks on the monograph entitled „Reconsidering Constitutional Formation I National Sovereignty.  A Comparative Analysis of the Juridification by Constitution”, ed. By Ulrike Müßig, Springer Open, 2016

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 349–361
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.016.7561

Kronika wydarzeń naukowych

Overview of Conferences Focusing on Legal History and Roman law, Organized in the Czech Republic in 2016

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 369-370
Data publikacji online: 31 października 2017

Legal Historical Research in Belgium (2016)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 363–367
Data publikacji online: 31 października 2017

Chronicle of Research in Legal and Constitutional History in Serbia in 2016

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 375–378
Data publikacji online: 31 października 2017

Chronicle of Research in Legal and Constitutional History in France in 2016

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 371–374
Data publikacji online: 31 października 2017

Chronicle of Legal Historical Events in Germany in 2016

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 163-166
Data publikacji online: 31 października 2017

Brief Report on the Scientific Events of Legal and Constitutional History in Hungary 2016

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 387–392
Data publikacji online: 31 października 2017

A Brief Review of Scholarly Events in Legal History in Ukraine in 2016

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 381–385
Data publikacji online: 31 października 2017

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.