Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa,Tom 10 (2017), Zeszyt 3

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski
Rok wydania: 2017
Redaktorzy zeszytu: Prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła
Redakcja numeru: prof. dr hab. Dorota Malec, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, dr Maciej Mikuła

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Usucapio pro herede w tytule 41,5 „Digestów” justyniańskich

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 3, s. 393–418
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20844131KS.17.019.8073

Systematyka źródeł prawa bartnego przedrozbiorowej Rzeczpospolitej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 3, s. 419–466
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20844131KS.17.014.7558

Prace Komitetu Cywilnego Reformy nad nową regulacją małżeństw katolickich w 1814 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 3, s. 467–491
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20844131KS.17.020.8074

System emerytalny dla urzędników Wolnego Miasta Krakowa. Część II: lata 1838–1854

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 3, s. 493–519
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20844131KS.17.021.8075

Prawo i geneza porządku politycznego w teologii politycznej Richarda Hookera

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 3, s. 521–541
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20844131KS.17.022.8076

Kronika wydarzeń naukowych

Międzynarodowe Sympozjum „Rozdział i współpraca państwo-Kościół w Europie Kazus prawa polskiego i hiszpańskiego”, Warszawa 17 maja 2017 roku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 3, s. 553–556
Data publikacji online: 16 lutego 2018

Sprawozdanie z IV Sympozjum Historyków Państwa i Prawa Polskiego

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 3, s. 557–558
Data publikacji online: 16 lutego 2018

Recenzje

Przegląd monografii Wołodymyra Kahnycha Prawnicza edukacja i nauka na Uniwersytecie Lwowskim (1661–1939), Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Lwów 2016, 320 s.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 3, s. 543–547
Data publikacji online: 16 lutego 2018

Piotr Musiewicz, Ruch oksfordzki (1833-1945). Myśl polityczna ruchu oksfordzkiego, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, 291 s.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 3, s. 549–552
Data publikacji online: 16 lutego 2018

In memoriam

Profesorowi Januszowi Sondlowi (1937–2017) in memoriam.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 3, s. 559–565
Data publikacji online: 16 lutego 2018