System emerytalny dla urzędników Wolnego Miasta Krakowa. Część II: lata 1838–1854

Mateusz Mataniak

Abstrakt

Pension Schemes for the Officials of the Free City of Cracow. Part II: 1838–1854

This article, a continuation of a study of the history of retirement pension schemes for the officials of the Free City of Cracow in the early 19th century, concerns itself with the period 1838–1846. It analyses in particular the data concerning the categories of persons entitled to a retirement pension (officials of the administration and judiciary, their widows and children), conditions of eligibility, forfeiture clauses, pension fund financing, etc.). The article also examines in detail the functioning of the Pension Committee, focusing on its handling of hard cases and the fixing of the amount level of the pension award. Using the records from the National Archives in Cracow, the article reconstructs the processing of a handful of individual pension award applications. Finally, the article surveys the history of the Cracovian pension scheme until 1854, i.e. after the incorporation of the Free City into the Austrian Empire in 1846 as the Grand Duchy of Cracow and in 1850 as a district of the province (ceremonial Kingdom) of Galicia and Lodomeria.

Słowa kluczowe: Wolne Miasto Kraków, urzędnicy, system emerytalny, Towarzystwo Emerytalne, XIX wiek
References

Źródła archiwalne

Archiwum Narodowe w Krakowie: zespół „Archiwum Wolnego Miasta Krakowa”, sygn. WM 21, WMK II-41, WMK II-42, WMK II-43, WMK II-44, WMK III-68, WMK V-5, WMK V-79       B, WMK V-95, WMK V-152, WMK V-153.

Archiwum Narodowe w Krakowie – Ekspozytura w Spytkowicach, zespół „Magistrat II Miasta Krakowa”, sygn. Mag. II 1257, Mag. II 1258, Mag. II 1259, Mag. II 1260, Mag. II 1261.

Źródła wydane

Diariusz Sejmu Wolnego Miasta Krakowa albo Rzeczypospolitej Krakowskiej za rok 1837/1838. Z rękopisu Biblioteki Polskiej w Paryżu, oprac. M. Jaglarz, Kraków 2016.

„Dziennik Praw Wolnego Miasta Krakowa”.

„Dziennik Rządowy Miasta Krakowa i jego Okręgu”.

„Gazeta Krakowska” z 1838 roku.

Kalendarzyk polityczny krakowski na rok 1846,Kraków 1846.

Opracowania

Bąkowski K., Kronika Krakowska 1796–1848, cz. III: od r. 1832 do 1848, „Biblioteka Krakowska”         nr 42, Kraków 1909.

Bieniarzówna J., Małecki J.M., Dzieje Krakowa, t. 3:Kraków w latach 1796–1918, Kraków 1979.

Bieniarzówna J.,Z dziejów liberalnego i konspiracyjnego Krakowa (1833–1846), „Biblioteka Krakowska” nr 106, Kraków 1948.

Demel J., Stosunki gospodarcze i społeczne Krakowa w latach 1853–1866, „Biblioteka Krakowska” nr 112, Kraków 1958.

Dutkowa R., Szkolnictwo średnie Krakowa w pierwszej połowie XIX w. (1801–1846), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976.

Górkiewicz M., Ceny w Krakowie w latach 1796–1914, Poznań 1950.

Jabłoński Z.,Meciszewski Hilary [w:] PSB, t. XX, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975.

Kopff W., Wspomnienia z ostatnich lat Rzeczypospolitej Krakowskiej, „Biblioteka Krakowska” nr 31, Kraków 1906.

Mataniak M., Rada Administracyjna Miasta Krakowa i Jego Okręgu. Z dziejów XIX-wiecznej administracji krakowskiej, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2011, t. 14.

Mataniak M., System emerytalny dla urzędników Wolnego Miasta Krakowa,część I:Lata 1815–1837, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2017, t. 10, z. 2.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.